Sök efter lektioner eller övrigt material

Sökresultat

Lektion

Algoritmer för geometriska uträkningar och mönster : Introduktion (del 1 av 4)

I denna lektionsserie får eleverna, genom att koda, en ökad kunskap om algoritmiska mönster och geometri.

Lektion

Buggar eller fel vid programmering

Lektionen ger eleverna förståelse för att fel, eller buggar, uppstår när man programmerar. Buggar är en del av att programmera och de förekommer i alla programmeringsmiljöer, både i text- och blockprogrammering.

Lektion

En introduktion till källtillit

Lektionen ger eleverna en introduktion till att tänka kring källkritik från perspektivet vilka källor vi litar på och varför?

Lektion

Fortsätt med Scratch: Introduktion (del 1/6)

Utveckla dina matematikkunskaper och programmera med hjälp av koordinatsystem i Scratch.

Lektion

Fortsätt med Scratch: Meddelande och game over (del 5/6)

I lektionen programmerar eleverna ett spel i Scratch och lär sig använda meddelandefunktionen.

Lektion

Fortsätt med Scratch: Mer om kloner (del 4/6)

I lektionen programmerar eleverna ett spel i Scratch och lär sig mer om kloner.

Lektion

Fortsätt med Scratch: Styr en sprite med piltangenterna (del 2/6)

Utveckla dina matematikkunskaper och programmera i Scratch med hjälp av koordinatsystem.

Lektion

Fortsätt med Scratch: Så funkar kloner (del 3/6)

I lektionen programmerar eleverna ett spel Scratch och lär sig använda kloner.

Lektion

Förstå ord och begrepp om information och desinformation

Lektionen handlar om att resonera kring begrepp som rör desinformation, åsikter och spridning av falska nyheter.

Lektion

Granska bilder

Lektionen ger en grundläggande introduktion i hur du granskar bilder på nätet.

Lektion

Granska digitala identiteter – vem är vem på internet?

Lektionen handlar om vilka syften som kan ligga bakom nätfiske och falska identiteter på nätet.

Lektion

Granska fejkade sidor på nätet

Lektionen ger eleverna verktyg för att kritiskt granska fejksidor på nätet.

Lektion

Granska konspirationer

Lektionen handlar om att lära sig att använda en metod för att granska en källa.

Lektion

Grunderna i programmering – hitta buggen (lektion 4 av 5)

Lektionen handlar om att öva på grunderna i programmering genom att lära sig mer om begreppet buggar.

Lektion

Grunderna i programmering – loopar (lektion 2 av 5)

Lektionen handlar om att förstå begreppet loop och loopens roll vid programmering.

Lektion

Grunderna i programmering – sammanfatta begreppen (lektion 5 av 5)

Lektionen sammanfattar och förklarar några centrala begrepp inom programmering.

Lektion

Grunderna i programmering – skapa instruktioner (lektion 1 av 5)

Lektionen handlar om att öva på grunderna i programmering genom att göra en instruktion.

Lektion

Grunderna i programmering – symboler (lektion 3 av 5)

Lektionen handlar om att träna på att skriva instruktioner och använda loopar.

Lektion

Gör och förstå geometriska figurer med Scratch

En programmeringslektion där eleverna skapar ett program för att rita en eller flera geometriska former. Eleverna får öva på att programmera samt får förståelse för användningen av koordinater och koordinatsystem.

Lektion

Hur fungerar en dator?

Lektionen handlar om att få en förståelse för datorn olika delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och bara kan utföra det de är programmerade till att göra.

Lektion

Hur fungerar en robot? (lektion 1 av 3)

Lektionerna om datalogiskt tänkande handlar om att ge eleverna ökad förståelse för hur en dator fungerar och hur vi måste ge instruktioner för att datorn ska förstå.

Lektion

Hur fungerar en robot? (lektion 2 av 3)

Lektionen handlar om datalogiskt tänkande och att robotar endast kan göra det som en programmerare bestämt är möjligt.

Lektion

Hur fungerar en robot? (lektion 3 av 3)

Lektionen handlar om grunderna i datalogiskt tänkande och utgår från en robot. I lektionen introduceras begreppen algoritm och sekvens.

Lektion

Koda ett mattetest (lektion 1 av 5)

Lektionen handlar om att använda programmeringskunskaper för att skapa ett enkelt multiplikationstest.

Lektion

Koda ett mattetest (lektion 2 av 5)

Lektionen handlar om att lära sig Scratch och använda verktyget för att öva på multiplikationstabellen.

Lektion

Koda ett mattetest (lektion 3 av 5)

Lektionen handlar om att göra en variabel i programmet för ett multiplikationstest.

Lektion

Koda ett mattetest (lektion 4 av 5)

Gör ett mattetest som fungerar för alla multiplikationstabeller.

Lektion

Koda ett mattetest (lektion 5 av 5)

Lektionen handlar om att göra ett mattetest som fungerar för alla multiplikationstabeller.

Lektion

Känsliga uppgifter och integritet

Lektionen handlar om etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Lektion

Matematiska lägesmått med en micro:bit

Lektionen ger eleverna möjlighet att träna matematik och lägesmått med hjälp av att programmera en micro:bit.

Lektion

Programmera en “mänsklig robot”

Eleverna får i lektionen skapa ett program för en klasskompis som ska vara robot och följa instruktionerna. Ett enkelt sätt att inleda ett arbete med programmering i skolan.

Lektion

Programmera ett dörrlarm

Lektionen handlar om att låta eleverna programmera algoritmer för att de ska lära sig styra tekniska system och öva på programmering i teknik.

Lektion

Programmera ett kärnkraftverk

I lektionen programmeras en algoritm för att styra processen i en reaktor i ett kärnkraftverk. Eleverna får skapa en praktisk applikation och lära sig att skapa och modifiera algoritmer.

Lektion

Programmera ett övergångsställe

I lektionen programmeras en algoritm för att styra trafikljus i en korsning. Eleverna får skapa en praktisk applikation och lära sig att skapa och modifiera algoritmer.

Lektion

Programmera och hitta buggarna

Lektionen ger en grundläggande introduktion till begreppen buggar och programmering. Ni utgår från UR:s serie ”Programmera mera” och arbetar sedan med att hitta buggar i ett färdigt lektionsmaterial.

Lektion

Programmering och begrepp

Lektionen bygger på att ge eleverna en möjlighet att prata om och få förståelse för några ord och begrepp som de kopplar till programmering och datorer.

Lektion

Programmering är för alla – en värderingsövning

Lektionen är en introduktion för att inleda ett arbete med programmering. Genom en värderingsövning får eleverna en möjlighet att synliggöra sina föreställningar om teknik, datorer och programmering.

Lektion

Programmering, dans och loopar

Lektionen handlar om loopar som förklaras genom att eleverna tittar på avsnittet ”Vad är en loop?” från serien ”Programmera mera”. Sedan prövar ni loopar genom dansprogrammering.

Lektion

Reflektera kring anonymitet på nätet

Den här lektionen handlar om anonymitet och hur det påverkar vårt agerande.

Lektion

Samtala om nätetikett

Lektionen handlar om att tydliggöra de regler och normer som finns på nätet och att låta eleverna gemensamt formulera en bild av hur man är en schysst person på nätet.

Lektion

Scratch för nybörjare: Bakgrunder och animation (del 6/7)

Lektionen handlar om att lära sig göra animationer och ändra utseende i programmeringsverktyget Scratch.

Lektion

Scratch för nybörjare: Gemenskapen kring Scratch (del 7/7)

I lektionen får eleverna en inblick i styrkan med Scratch som programmeringsspråk och möjlighet att repetera begrepp kring programmering.

Lektion

Scratch för nybörjare: Introduktion (del 1/7)

Lektionen är en introduktion till att programmera med Scratch.

Lektion

Scratch för nybörjare: Loopar och ljud (del 3/7)

Lektionen handlar om att lära sig programmera loopar och använda ljudeffekter med verktyget Scratch.

Lektion

Scratch för nybörjare: Så funkar Scratch (del 2/7)

Lektionen handlar om att lära sig programmera med verktyget Scratch.

Lektion

Scratch för nybörjare: Variabler och poängräkning (del 4/7)

Lektionen handlar om att lära sig göra variabler med programmeringsverktyget Scratch.

Lektion

Scratch för nybörjare: Villkor och buggar (del 5/7)

Lektionen handlar om att lära sig göra villkor och ta bort buggar i programmeringsverktyget Scratch.

Lektion

Slump och statistik med Scratch

I lektionen simuleras hundratals tärningskast på kort tid. Eleverna får skapa en statistikapplikation och lära sig att skapa och modifiera algoritmer.

Lektion

Spelar du? En introduktion till programmering

Lektionen handlar om att introducera programmering kopplat till spel.

Lektion

Sökkritik

Lektionen handlar om att bli medveten om hur man kan söka information på nätet.

Lektion

Talföljer och cirklar : Algoritmer för geometriska uträkningar och mönster (del 2 av 4)

I denna lektionsserie får eleverna, genom att koda, en ökad kunskap om algoritmiska mönster och geometri.

Lektion

Teknikhistoria: Den första programmeraren

Lektionen är en introduktion till Ada Lovelace som anses vara den första programmeraren. Eleverna får lära sig lite mer om vem hon var, vad hon gjorde samt den tid hon levde i.

Lektion

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information

I lektionen lär sig eleverna om internet och andra tekniska globala kommunikationssystem och verktyg.

Lektion

Undersök och diskutera sökalgoritmer

Lektionen handlar om att undersöka vad en algoritm är samt att testa algoritmer genom att kritiskt titta på sökningar som görs via olika söktjänster.

Lektion

Undersök Pythagoras sats: Skapa algoritmer för geometriska uträkningar och mönster (del 3 av 4)

I denna lektionsserie får eleverna, genom att koda, en ökad kunskap om algoritmiska mönster och geometri.

Lektion

Undersök vad som är programmerat

Lektionen är en kort introduktion till ett arbete med teknik i skolan. Eleverna undersöker tekniken i sin närmiljö.

Lektion

Undersök Wikipedia som källa

Lektionen handlar om att undersöka Wikipedia som sajt och värdera Wikipedia-artiklar.

Lektion

Utforska ett kalejdoskop : Algoritmer för geometriska uträkningar och mönster (del 4 av 4)

I denna lektionsserie får eleverna, genom att koda, en ökad kunskap om algoritmiska mönster och geometri. I den här lektionen gör eleverna ett digitalt kalejdoskop.

Lektion

Vad kan datorn?

Lektionen handlar om att väcka förståelse för datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och vilka möjligheter respektive begränsningar en dator har.

Lektion

Vad är algoritmer?

Många val i vår vardag görs numera av algoritmer. I den här lektionen får eleverna en grundläggande förståelse för vad en algoritm är.

Lektion

Varför behöver vi förstå programmering?

Lektionen är en introduktion till ett arbete med programmering. Genom filmen i lektionen får eleverna konkreta exempel på varför kunskaper i programmering behövs. Eleverna får sedan undersöka och skapa en instruktion för att programmera en hiss.

Lektion

Vem får se min bild?

Lektionen handlar om etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala medier utifrån sociala och etiska aspekter.

Lektion

Vilka bilder får synas?

Lektionen handlar om etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala medier. Utgångspunkter är bilddelning och de normer som skapas av digitala medier.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss