Rekord: 13 000 elever deltog i vår källkritiksutmaning!

Under Digitala lektioners källkritikutmaning deltog 13 000 elever, vilket gör att vi skänker 65 000 kronor till Unicef för att fler barn ska kunna gå i skolan.

Mars månad har på Digitala lektioner har gått i källkritikens tecken. Vi har haft en utmaning där lärare och bibliotekarier som undervisar i källkritik kunnat delta genom att göra en av våra lektioner i källkritik med sina elever. För varje elev som deltar skänker vi fem kronor till Unicef. Nu är utmaningen över och rekordmånga elever har deltagit – hela 13 000! Något vi på Internetstiftelsen tycker är otroligt roligt och är väldigt glada för.

Detta gör att vi skänker 65 000 kronor till Unicef för att fler barn ska få gå i skolan. Tack alla lärare, bibliotekarier och elever som har varit med i utmaningen, använt Digitala lektioner och lärt ut eller lärt sig om digital källkritik! <3

Den absolut populäraste lektionen har varit En introduktion till källkritik, men det är även många som har gjort Nyheter sprids i raketfart och Varför behöver man vara källkritisk?.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss