Om Digitala lektioner

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som skedde sommaren 2018 när digital kompetens och programmering skrevs in i läroplanen. Här finns lektioner för hela grundskolan.

Fritt att använda som du vill

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda materialet på digitala lektioner hur du vill: ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion. Innehållet på Digitala lektioner är licensierat under Creative Commons-licensen: CC BY, SA 4.0. Licensen innebär att du fritt får sprida, kopiera och bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från Digitala lektioner.

Så här funkar Digitala lektioner

Om lektionsförfattarna

Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens tillsammans med elever. På digitala lektioner har hon  gjort en lektionsserie kring grundläggande programmering.

Christina Löfving är grundskollärare som arbetat med digital kompetens och skrivit lektioner kring programmering och källkritik på låg- och mellanstadiet.

Jörgen Löwenfeldt är journalist och tidigare intendent på Internetstiftelsens Internetmuseum. Han har gjort lektioner kring internets historia.

Boel Nygren ämneslärare som arbetar som redaktör för digitala lektioner. Hon har gjort ett antal lektioner kring digital kompetens.

Måns Jonasson, digital strateg på Internetsstiftelsen. Har gjort lektioner kring programmering i Scratch.

Hjälp oss gärna utveckla digitalalektioner.se

Vi tar tacksamt emot feedback från dig och dina elever. Mejla oss här: info@digitalalektioner.se

Integritetspolicy för digitalalektioner.se

Internetstiftelsen har tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen nästa gång du besöker vår webbplats. Läs policyn här.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss