Mer för lärare från IIS    
Detta är en test-version! Läs mer och hjälp oss att testa »

Om Digitala lektioner

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

Fritt att använda som du vill

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda materialet på digitala lektioner hur du vill: ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.

Hjälp oss gärna utveckla digitalalektioner.se

Detta är en test-version av IIS Digitala lektioner. Vi tar tacksamt emot feedback från dig och dina elever. Fyll i formuläret nedan efter varje testad lektion så blir vi väldigt glada.

Vill du kontakta oss gör du det här.

Fill out my online form.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss