Lektionsserie

Koda ett mattetest

Lektionsserie som visar hur man kan arbeta med matematik med hjälp av programmering i Scratch. Elever och lärare bör kunna grunderna i Scratch i förväg, till exempel genom att ha gjort lektionsserien ”Introduktion till Scratch”.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss