Lektionsserie

Introduktion till Scratch

Scratch är ett verktyg för blockprogrammering, som på ett enkelt sätt introducerar eleverna i programmering. Lektionsserien passar även om både elever och lärare är ovana vid programmering.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss