Vi är alla källor

Lektionen handlar om hur vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier. Samtalsuppgiften visar att det kan finnas både positiva och negativa aspekter av att lägga ut information om sig själv på internet.

Christina Löfving har arbetat fram lektionen tillsammans med elever i årskurs 3-6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå att vi fungerar som källor och är bärare av information i sociala medier.

Förberedelser

Titta på filmen ”Social Media Experiment” i lektionsdel 2 och fundera igenom de frågor filmen väcker om den information vi sprider om oss själva. Förbered dig noga. Det är viktigt att du för samtalet med dina elever utan att skuldbelägga eller skrämma dem i deras vardag på nätet.

Genomförande

Börja med att låta eleverna reflektera kring vad de sprider för information om sig själva i sociala medier. Titta sedan gemensamt på filmen ”The social experiment”. Du kan behöva gå igenom vissa ord för att alla ska förstå. Det är viktigt att först låta eleverna sammanfatta innehållet i filmen och därefter låta dem reflektera kring vilka för- och nackdelar det finns med att lägga ut personlig information på nätet. Samtalsuppgiften visar eleverna att det kan finnas både positiva och negativa aspekter av att lägga ut information om sig själv på internet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation 

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, en webbplatser eller dagstidningar
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Frågor att fundera kring

Instruktioner

Sitt enskilt och fundera kring frågorna under 5 minuter. Sätt dig sedan tillsammans med en kompis och skriv ner era svar.

Frågor att ta ställning till

 1. Brukar du lägga ut information om dig själv på nätet?
  • Om ja, vad delar du? Är det främst bilder, filmer eller texter?
  • Om nej, varför inte?
 2. Vilka tjänster använder du?
 3. Beskriv hur du använder tjänsterna?
 4. Vem kan ta del av det du lägger ut på nätet?
2 Lektionsdel 2:

Vi är alla källor

Instruktioner

Se YouTube-klippet Social Media Experiment nedan och gå sedan vidare och besvara frågorna i lektiondel 3.

3 Lektionsdel 3:

Avslutande reflektion

Instruktioner

Samtala i gruppen om klippet Social Media Experiment . Använd frågorna som stöd.

Frågor att ta ställning till

 • Hur reagerade personerna i filmen? Hur tror du att du hade reagerat?
 • Vilka positiva saker finns det med att lägga ut information om sig själv?
 • Vad kan vara mindre positivt med att lägga ut information om sig själv?
 • Hur tycker du att man ska tänka kring det man lägger ut på nätet?
 • Nästan ingen i filmen verkar förstå hur en främling kan veta så mycket om dem. Vad tänker du om det? Tror du att de förändrar något i hur de delar information om sig själva på nätet efter det här? I så fall hur och vad?
 • Kommer du att göra något annorlunda efter att ha sett filmen?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss