Vems är webbplatsen?

I den här lektionen i digital källkritik tar eleverna reda på vem eller vilka som står bakom en webbplats.

Lektionen bygger på det arbete som Christina Löfving (itmamman) gjort med elever i årskurs 4-6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att förstå hur man kan ta reda på vem som är avsändare till innehållet på en webbplats. Detta är ett sätt att öva digital källkritik.

Förberedelser

Du som lärare behöver känna till hur domännamnssökningen på www.iis.se fungerar. Det är bra om du själv besökt webbplatserna innan du inleder arbetet med eleverna. Presentationen nedan ger dig som lärare en introduktion och bakgrund till lektionen.

Genomförande

 • Eleverna tittar (inte besöker) på webbadresser och gissar vem som står bakom innehållet.
 • Eleverna besöker webbplatserna och tar reda på vem som säger sig stå bakom innehållet. Stämmer detta med deras antagande från första övningen?
 • Eleverna tar reda på vem som är innehavare (ägare) av adressen via domännamnssökningen på iis.se. Stämmer detta med deras slutsats från andra övningen?
 • Eleverna tittar på några webbplatser som de själva väljer – vem eller vilka står bakom webbplatsens innehåll (enligt om-sidan)? Vem är innehavare av webbadressen? Är det samma?
Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad säger webbadressen?

Instruktioner

Arbeta två och två. Till den första uppgiften behövs ingen surfplatta eller en dator. Men när ni gjort den behöver ni en dator eller surfplatta för att kunna besöka webbadresserna i listan nedan.

Uppgifter

1. Till denna uppgift behövs ingen dator!

 1. Skriv ner dina funderingar. Vad tror du att webbplatsen till webbadressen (url:en) handlar om?
  a) www.barn.se
  b) www.bris.se
  c) www.kränkt.se
 2. Vem eller vilka har gjort webbplatserna tror du?

2. Ta fram surfplattan eller datorn och besök nedanstående adresser på webben.

a) barn.se
b) bris.se
c) kränkt.se

 1. Vilket innehåll finns på webbplatserna? Vad handlar de om? Beskriv.
 2. Stämmer webbplatsen innehåll överens med det som du trodde (från första övningen)?
  • Ja/Nej. Vad tror du att det beror det på?
 3. Finns det en om-sida som berättar vem som gjort/står bakom webbplatsen?
  • Ja/Nej/Vet inte.
2 Lektionsdel 2:

Undersök adresserna med hjälp av iis.se

Instruktioner

Arbeta två och två med uppgiften. Använd en surfplatta eller en dator.

Uppgift

Gå till www.iis.se och använd deras tjänst ”Sök efter ett ledigt domännamn” för att ta reda på vilka eller vem som är innehavare till webbadresserna:

a) barn.se
b) bris.se
c) kränkt.se

Stämmer informationen på iis.se överens med den som du hittade på om-sidan (från andra övningen)? Ja/Nej?

3 Lektionsdel 3:

Uppföljning (valfri)

Instruktioner

Samtala om övningen i helklass.

Frågor att diskutera

 1. Var det tydligt vem som gjort/står bakom webbplatsen?
 2. Varför är det viktigt att kunna ta reda på vem som står bakom en webbplats?
 3. Hur påverkar det dig som webb-besökare om du inte hittar någon om-sida?
 4. Hur påverkar det dig om om-sidan säger en sak, men innehavaren (den som äger webbadressen) är någon annan?
 5. Varför händer det att om-sidan saknas? Varför säger den ibland att innehavaren är en annan person som den som äger webbadressen?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss