Vem är vem på internet?

En lektion som handlar om att bli medveten om att det inte alltid går att veta vem som är vem bakom en skärm.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om att det ibland kan vara svårt att veta vem som är vem på nätet.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring företeelser som falsk identitet, nätbedrägerier, grooming och catfishing rekommenderar vi att du tar del av valda delar av de länktips du hittar här:

Utifrån dina elevers ålder och deras erfarenhet av att vara aktiva på nätet bör du också ta ställning till vilka frågor kopplade till bilden du vill att eleverna ska koncentrera sitt samtal kring. Du hittar frågorna här och kan själv redigera dem innan du delar med dina elever. Var uppmärksam på elevernas reaktioner och avsluta lektionen med någon form av exit-ticket där du har möjlighet att fånga upp enskilda elevers eventuella oro och frågor.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den. Använd frågorna som stöd om det behövs. Avsluta lektionen i lugn och ro så att alla hinner reflektera enskilt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vem är bakom skärmen?

Instruktioner

Samtala om bilden.

Frågor om bilden

 • Beskriv vad du ser på bilden.
 • Vem eller vilka tror du det är som har skrivit det vi ser på skärmen?
 • På bilden syns en katt titta fram bakom skärmen. Beskriv den, hur är den som vän? Vad tror du att katten gör?
 • Vem är personen närmast oss i bilden? Hur tror du att den personen reagerar när katten visar sig?

Frågor att fundera över

 • Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till kompisar i sociala medier?
 • Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till personer du inte känner i sociala medier?
 • Har du någon gång låtsas att vara någon annan än dig själv på nätet?
 • Många sociala medier har en åldersgräns. Har du eller någon du känner ljugit på sociala medier om hur gamla ni är?
 • Hur gör du för att vara säker på att den du har kontakt med på nätet verkligen är den som hen säger?
 • Vad gör du om du misstänker att någon du eller en kompis chattar med inte är den hen säger?
2 Lektionsdel 2:

Exit-ticket

Instruktioner

Arbeta i par med uppgiften nedan.

Uppgift

 • Skriv ner tre saker som du lärt dig idag.
 • Skriv ner era tre bästa tips till den som är osäker på vem som är bakom skärmen.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss