Klicka på bilden för att se video

Varför behöver vi förstå programmering?

Lektionen är en introduktion till ett arbete med programmering. Genom filmen i lektionen får eleverna konkreta exempel på varför kunskaper i programmering behövs. Eleverna får sedan undersöka och skapa en instruktion för att programmera en hiss.

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, har utarbetat lektionen utifrån sitt arbete med att introducera programmering för barn genom Barnhack.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att svara på frågan varför vi behöver förstå programmering.

Förberedelser

Innan lektionen behöver du titta igenom filmen med Måns Jonasson i lektionsdel 1 nedan, och göra en egen skiss för hur hissen i övningen skulle kunna vara programmerad.

Genomförande

Inled lektionen med att titta på filmen och prata om exempel på hur programmerare påverkar vår vardag. Låt sedan eleverna arbeta två och två och skriva instruktioner för hur en hiss är programmerad. Lektionen avslutas med att eleverna sammanfattar och reflekterar kring betydelsen av att ha kunskap om programmering.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Mycket i vardagen är programmerat

Instruktioner

Titta på filmen med Måns och svara på frågorna.

Frågor att besvara

 1. Hur påverkar programmerare vår vardag?
 2. Finns det saker i klassrummet som är programmerat?
 3. Varför behöver vi förstå programmering?
2 Lektionsdel 2:

Skriv programmet för en hiss

Instruktioner

Tänk dig att du är en programmerare och ska bestämma hur en hiss ska åka för att bäst ta hand om alla människor som behöver åka upp och ner i ett hus.

Arbeta två och två.

Ni behöver: Papper och penna.

Bakgrund

Tänk dig ett hus med tio våningar och en hiss. På varje våning kan någon trycka på hissknappen för att kalla på hissen, och inuti hissen finns knappar för att bestämma vilken våning den ska åka till. Hur ska hissens instruktioner se ut för att den ska fungera som du vill?

Tänk på att flera personer kan trycka på knappar samtidigt, både inuti hissen och på de olika våningarna.

Steg för steg

 1. Börja med att fundera på hur hissen vet om den är på väg upp eller ner.
 2. När någon trycker på en knapp, fundera på hur hissen ska agera baserad på var den befinner sig just då och vad nästa destination är.
 3. Vad är det för skillnad på en hiss och ett förarlöst tåg? Fundera på om en hiss kan ligga på marken och fungera likadant.
 4. Efter att ni skrivit instruktionerna, prova gärna att agera ut dem genom att vara hiss tillsammans med några andra.

Instruktionerna skulle kunna börja så här:

 • Stå still.
 • Om någon trycker på en knapp på ett våningsplan, börja åka mot det våningsplanet.
 • Om någon trycker på en knapp inuti hissen, börja åka mot det våningsplanet.
 • När hissen passerar en våning, kontrollera om någon har tryckt på knappen på det våningsplanet.
 • När hissen stannar vid ett våningsplan, öppna dörrarna.
3 Lektionsdel 3:

Vad krävdes för att hissen skulle fungera som du tänkt?

Instruktioner

Sammanfatta och reflektera enskilt och sedan tillsammans med en kompis genom att fundera på nedanstående frågor.

Frågor att fundera över

 1. Vad krävdes för att hissen skulle fungera som du tänkt?
 2. Hur påverkar programmerare vår vardag? Utgå till exempel från en hissresa.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss