Varför behöver man vara källkritisk?

Med den här lektionen får du möjlighet att introducera en enkel metod för källkritisk granskning.

Christina Löfving har som ansvarig för skolbiblioteket arbetat fram ett material tillsammans med elever i årskurs 3-6 kring källkritik och internet

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera en enkel metod för källkritisk granskning. Eleverna lär sig hur de kan ta reda på om viss information går att lita på och om den är användbar i deras arbete.

Förberedelser

Utgångspunkten för lektionen är UR:s program Är det sant?. Titta igenom programmet innan du gör lektionen tillsammans med eleverna. I presentationen nedan hittar du svar på alla frågor som ställs i lektionen om programmet.

Genomförande

Titta på UR:s program Är det sant? tillsammans med dina elever. När ni har sammanfattat de källkritiska frågorna: vem, vad, när, varför och hur? använder eleverna frågorna för att granska ett avsnitt av Lilla Aktuellt.

Lektionen avslutas med en övning där eleverna får ställa en fråga till dig som lärare. Tanken med att alla elever ställer samma fråga är att det blir en naturlig repetition av det innehåll som är centralt. När alla elever ställt samma fråga och hört dig som lärare får eleverna en eller flera förklaringar till vad källkritik innebär.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra
  medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Introduktion av källkritik

Instruktioner

Titta på programmet Är det sant? för att få en grundläggande introduktion till källkritik. Sammanfatta innehållet gemensamt i klassen med hjälp av frågorna.

Är det sant? Klippet ligger på UR och är tillgängligt till den 31 dec 2018 : https://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

Frågor att besvara

 1. Vad innebär det att vara kritisk? Använd en ordlista, till exempel svenska.se och hitta synonymer till kritik/kritisk.
 2. Varför kan man behöva vara källkritisk?
 3. Vilka är de källkritiska frågorna?
2 Lektionsdel 2:

Kritisk granskning av innehållet i Lilla Aktuellt

Instruktioner

Gå in på Lilla Aktuellt på Barnkanalen . Titta på det senaste avsnittet och ta sedan ställning till följande frågor.

Frågor att besvara

 1. Är det något i Lilla Aktuellt-avsnittet som ni behöver kolla upp?
 2. Verkar programmet trovärdigt? Använd de källkritiska frågorna:
  • Vem gör programmet?
  • Vad innehåller programmet?
  • När gjordes programmet?
  • Varför finns programmet?
  • Hur är innehållet gjort?
 3. Det händer att nyhetsprogram innehåller felaktiga uppgifter, vad kan det bero på?
 4. Tycker du det var lätt eller svårt att få svar på dina källkritiska frågor? Beskriv hur du gjorde.
3 Lektionsdel 3:

Vad innebär det att vara källkritisk?

Instruktioner

Välj en av frågorna och ställ den till din lärare. Lyssna på alla frågor och svar.

 • Vad innebär det att vara källkritisk?
 • Vem ska vara källkritisk?
 • Varför ska man vara källkritisk?
 • Hur är man källkritisk?
 • När ska man vara källkritisk?
 • Var behöver man vara källkritisk?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss