Var får man fotografera?

Lektionen handlar om regler och lagar som avgör var, när och hur vi får fotografera och sprida bilder.

Lektionen har Karin Nygårds tagit fram. Karin är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om var det är olagligt att fotografera och när det är olagligt eller enbart olämpligt att sprida en bild.

Förberedelser

Fräscha upp din kunskap om den lagstiftning som gäller för var och när det råder fotoförbud. Ta också reda på vad som gäller i er skola – de lokala reglerna är viktiga. En frustrerande aspekt av juridik kan vara att svaret på frågan om något är olagligt många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår. Men här råder i alla fall fotoförbud enligt lag:

 • På platser som är klassade som Skyddsobjekt, till exempel ministerbostäder, kungliga slott och militära anläggningar men också delar av public service lokaler, statliga myndigheter och verk.
 • I domstolar
 • På platser där fotograferingen kan betraktas som kränkande, till exempel i omklädningsrum, på toaletter eller liknande platser. Kränkande fotografering är det också i om fotograferingen sker i smyg på en plats där jag har rätt att vara privat, till exempel av någon som sover eller av någon sedd genom ett fönster.
 • På privat mark eller plats där det råder fotoförbud utfärdat av den som har bestämmanderätt. Till exempel i en privat park, på en festival eller i en galleria.
 • Här kan du läsa mer: Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf

Genomförande

Läs igenom texterna och svaren till påståendena.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Centralt innehåll i Samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i Samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Brukar du fotografera?

Instruktioner

Svara på frågorna.

Frågor

Svara på frågorna. Jämför med en kompis.

 • Har du en mobiltelefon?
 • Brukar du fotografera med din mobil?
 • Vad gillar du att fotografera?
2 Lektionsdel 2:

Vad får jag fotografera?

Instruktioner

Titta på bilderna nedan. Färglägg de bilder som du får fotografera, utan att fråga om lov.

Titta på bilderna

Färglägg de motiv som du tror du får lov att fotografera (Här finns  arbetsbladet.)

Får du fotografera utan att fråga om lov?

 • Får du fotografera någon som duschar/badar utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en sovande person utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera blommor i trädgården utan att fråga om lov?
 • Får du fotografera en folkmassa som går på gatan, utan att fråga om lov?

 

3 Lektionsdel 3:

Var får jag fotografera?

Instruktioner

Färglägg de platser där du får lov att fotografera utan att fråga/berätta.

Titta på bilderna på arbetsblad 2. Färglägg de platser där du får lov att fotografera utan att fråga om lov.

 • Får du fotografera i ett omklädningsrum?
 • Får du fotografera på en toalett?
 • Får du fotografera på stadens torg?
 • Får du fotografera i skogen?
4 Lektionsdel 4:

Fundera och prata om fotografering

Instruktioner

Arbeta i grupper

Fundera kring hur du ska agera om du ska fotografera:

 • i skolans korridorer
 • i gympasalen
 • i skogen
 • en sovande kompis
 • en kompis som står i duschen

Skriv ner tre råd till en fotograf.

5 Lektionsdel 5:

Lektion att fortsätta med

Instruktioner

Lär dig mer om regler kring fotografering i lektionen: Får du fotografera här?

6 Lektionsdel 6:

Vad ska du göra om du råkar ut för brott?

Instruktioner

Läs om hur du dokumenterar.

Vad ska man göra?

Om du eller någon annan råkar ut för något dåligt, obehagligt eller olagligt är det viktigt att du berättar om det. Om något som händer på nätet gör dig ledsen, arg eller orolig – säg till. Prata med en kompis, men också med någon vuxen som du litar på. Mycket går att reda ut, bara man pratar om det.

Glöm inte att dokumentera.

 • Ta skärmdumpar.
 • Spara mail och andra meddelanden.
 • För att kunna spåra IP-adresser måste mailen sparas i original.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss