Vänner på nätet

Lektionen ger eleverna möjligheten att reflektera kring relationer på nätet. I arbetet samtalar eleverna kring de normer och regler som finns i digitala miljöer.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring beteenden som främjar social interaktion, samhörighet och vänskap i digital kommunikation.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Titta tillsammans på bilden av två mobiltelefoner som kramas. Samtala om hur man kan uttrycka vänskap och medkänsla i kommunikation i digitala kanaler. Hitta på en bildtext.

Fördjupning

Titta på Pirr från UR, ett avsnitt som handlar om att vara vänner på nätet. För den som vill finns det mer att läsa om vänskap på nätet Unga och internet (Internetguide från Internetstiftelsen) här och Att tänka på när du umgås på nätet av Uno (från alla Landsting i Sverige).

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Kunskapskrav i samhällskunskap (årskurs 1-3)

 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 1-3)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vänner på nätet

Instruktioner

Samtala om bilden.

Frågor att fundera över

Titta på bilden tillsammans. Prata med en kompis om vad ni ser i bilden. Använd frågorna som stöd.

 • Varför kramas mobilerna, tror du? Fantisera!
 • Kan man ”kramas” på nätet, i telefon eller via sms? Ge exempel på hur du skulle göra.
 • Är det viktigt att träffa sina vänner på riktigt eller räcker det att ses på nätet? Vad tycker du?
 • Finns det både för- och nackdelar med att träffa vänner på nätet? Ge exempel!
 • Är det något särskilt man behöver tänka på om man är vänner på nätet?
2 Lektionsdel 2:

Skriv en bildtext

Instruktioner

Arbeta två och två och lös uppgiften nedan.

Uppgift

 • Skriv en bildtext som handlar om vänskap på nätet.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss