Vad sprids på nätet?

Lektionen handlar man urskiljer budskap, avsändare och syfte i digitala medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att främja elevernas förståelse för andra människors reaktioner samt att träna förmågan till inlevelse.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Titta på klippet. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att reflektera tillsammans innan eleverna får rita eller skriva vad de tror finns utanför bilden, vad de tror har hänt strax innan eller vad de tror kommer att hända härnäst. Det finns många tänkbara tolkningar av det vi ser i det mycket korta klippet. För många kan första tanken vara att det handlar om att mobbning, skvaller och nättrakasserier, men låt gärna eleverna fundera kring vilka positiva tolkningar det kan finnas också. Två kompisar som tittar på bilder från en rolig semester? Någon som visar sin vän en rolig film? Förberedelser inför ett hemligt överraskningskalas? Var öppen för var dina elever befinner sig och vilka erfarenheter de lägger in i det de ser.

Fördjupning

Låt eleverna dramatisera olika situationer kopplade till sina tolkningar av klippet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad gör de?

Instruktioner

Titta på klippet. Samtala med varandra.

Vad gör de?

Titta på klippet. Vad handlar det om? Sitt i mindre grupper och berätta för varandra vad ni tänker att klippet handlar om. Ta hjälp av frågorna nedan.

 • Vilka är de två barnen? Berätta vad du tror.
 • Vad gör de? Beskriv vad du ser.
 • Vad tror du att de tittar på?
 • Varför skrattar de?
 • Finns det andra människor runt omkring barnen? Några som vi inte ser? Förklara hur du tänker.
 • Känner du igen det som händer i klippet?
2 Lektionsdel 2:

Vad händer sedan?

Instruktioner

Reflektera tillsammans. Rita eller skriv.

Vad händer sedan?

Berätta för varandra vad ni har pratat om i gruppen. Välj att rita eller skriva en berättelse om:

 • vad som händer utanför bilden
 • det barnen tittar på i mobilen
 • vad som hände strax innan det vi ser i det korta klippet
 • vad som kommer att hända strax efter det vi ser i det korta klippet.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss