Vad kan datorn?

Lektionen handlar om att väcka förståelse för datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och vilka möjligheter respektive begränsningar en dator har.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för att datorer behöver data och instruktioner för att kunna lösa problem.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Titta tillsammans på filmen om datorn som fixar ett paraply. Låt eleverna analysera vad det är de ser med hjälp av stödfrågorna. Avsluta med att samla förslag på vilka instruktioner och vilken typ av data datorn i filmen måste ha för att kunna plocka fram ett paraply vid rätt tidpunkt. Här följer några förslag, men det viktiga med samtalet är att eleverna får förståelse för att en dator bara kan utföra uppdrag som den är programmerad för.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Fixa ett paraply!

Instruktioner

Titta på filmen. Samtala tillsammans.

Vad kan en dator göra?

Titta på filmen (gif:en). Vad handlar den om? Sitt tillsammans i mindre grupper och fundera på vad filmen handlar om. Ta gärna hjälp av frågorna.

 • Vad gör datorn i filmen?
 • Varför gör den så?
 • Vems är datorn?
 • Vad tror du att datorn hade gjort om det hade blivit snöstorm istället för regn? Förklara hur du tänker.
 • Har du någon dator som hjälper dig med något? Ge exempel!
 • Vad tror du att du skulle behöva göra för att få din dator att ge dig ett paraply?
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta era tankar i helklass.

Vilken information och data behöver datorn?

Berätta för varandra vad ni har pratat om i grupperna. Hjälp er lärare att komma på förslag på instruktioner och data som datorn i filmen måste ha för att kunna plocka fram ett paraply när det behövs.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss