Vad är upphovsrätt och hur fungerar det?

Lektionen syftar till att ge grundläggande kunskap i frågor som rör upphovsrätt.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att föra samtal kring upphovsrätt och hur man får använda material som man hittar på nätet.

Förberedelser

För dig som är lärare är det bra om du har genomgått Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet. Du behöver också ha grundläggande förståelse för upphovsrätten och vad den innebär. En enkel översikt får du i filmen som används i lektionsdel 2.

Genomförande

Lektionen börjar med en övning där eleverna får i uppgift att undersöka hur de får använda bilder som de hittar via Google. Därefter går ni igenom upphovsrätt för att sedan återigen undersöka vilka bilder som man får använda på nätet. Lektionen avslutas med ett samtal kring upphovsrättens för- och nackdelar.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning

 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Googla efter bilder på superhjältar

Instruktioner

Arbeta två och två.

Använd Googles söktjänst och bildgoogla på ”Superhjältar”

 1. Vad får du upp för bilder?
 2. Vilka bilder får du använda i ett skolarbete i skolan?
 3. Vilka bilder får du använda för att sprida på skolans webbsida?
 4. Hur vet du om du får använda en bild?
2 Lektionsdel 2:

Lär dig om upphovsrätt

Instruktioner

Titta på filmen och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Vad innebär upphovsrätt?
 2. Vad krävs för att något ska skyddas av upphovsrätten?
 3. Hur länge gäller upphovsrätten för något som du har skapat?
 4. Vilka rättigheter har upphovsmannen till det som hen har skapat?
 5. Vad krävs för att du ska få använda material som är skyddat av upphovsrätten?
 6. Vilken fri användning finns det enligt upphovsrätten?
3 Lektionsdel 3:

Jag hittade en bild på nätet...

Instruktioner

Ta ställning till frågorna nedan.

Frågor att ta ställning till

Använd infografiken ”Jag hittade en bild, får jag använda den?” för att ta ställning till vilka bilder från nätet som du får använda.

Vilka bilder skulle du får använda om du hittade dem på nätet?
– En bild av Sveriges statsminister som du Googlat fram.
– En bild av din lärare som du själv tagit.
– En bild av dig som din kompis har tagit.
– En bild av skolan som finns på kommunens hemsida.
– En bild av Stockholm som du hittar på Wikimedia.

4 Lektionsdel 4:

Hur hittar du fria bilder?

Instruktioner

Jobba enskilt. Läs artikeln och besvara frågorna.

Uppgift

Läs igenom artikeln ”Hur hittar du bilder som är fria att använda?”. Svara sedan på frågorna nedan.

 1. Vilka tjänster kan du hitta bilder med via CC Search?
 2. Hur gör du om du vill hitta Creative Commons bilder via Google Sök?
 3. Finns det fria bilder på Wikimedia som handlar om din hemstad? Hur får du använda dem?
5 Lektionsdel 5:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Diskutera frågorna nedan tillsammans med din bänkgranne.

Sammanfatta och reflektera kring dina kunskaper om upphovsrätt genom att diskutera upphovsrättens för- och nackdelar.

Frågor att diskutera

 1. Vad innebär de rättigheter som man får med upphovsrätten?
 2. Om upphovsmannen har rättigheter, vilka skyldigheter har då användaren?
 3. Vilka friheter finns runt upphovsrätten?
 4. Ta ställning för upphovsrätten och skriv ner de tre främsta skälen till varför det behövs en upphovsrätt.
 5. Ta ställning mot upphovsrätten och skriv ner de tre främsta skälen till varför det inte behövs någon upphovsrätt.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss