Vad är internet egentligen?

Lektionen handlar om att diskutera vad internet är och hur internet används. Målet är att alla elever efter lektionen har fått ett hum om hur nätet fungerar och börjat tänka lite på hur deras liv skulle se ut om internet inte fanns.

Lektionen är skapad av Jörgen Löwenfeldt (redaktör på Internetmuseum).

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera internets historia för att ge en bild av hur snabb den tekniska utvecklingen varit.

Förberedelser

Läs igenom texten Sammanfattningen: Den stora berättelsen om internets historia för att få en överblick över internets framväxt. Du kan också utnyttja PowerPointen nedan för att få en överblick över några milstolpar i internets historia.

Genomförande

Lektionen inleds med ett övergripande samtal om internet i helklass för att fånga upp elevernas förförståelse och få dem att reflektera. Därefter får de en enskild skrivuppgift för att fundera på hur livet innan internet kunde te sig. Den sista uppgiften innan reflektion i helklass är att eleverna svarar på ett antal frågor om internets historia. Svaren på frågorna kan de söka efter på Internetstiftelsens digitala museum Internetmuseum.

Läxa

Låt eleverna få i läxa att fundera över sina internetvanor. Hur ser deras internetvanor ut? Hur mycket använder de internet? Låt även eleverna intervjua sina föräldrar, med utgångspunkt i följande frågor:

 1. Berätta om livet innan internet, om du kan.
 2. Kan du berätta om första gången du använde internet? Till vad använde du internet? Var använde du internet?
 3. Vilken är den största skillnaden mellan tiden före internet och nu?
 4. Vilka för- och nackdelar finns det med internet?
Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, nätverk för datakommunikation

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som kan bidra till hållbar utveckling.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Samtalsfrågor kring internet

Instruktioner

Sitt i helklass och för ett samtal kring internet utifrån frågorna nedan.

Frågor att samtala kring

 1. Vad är internet?
 2. Vad använder du internet till?
 3. Hur skulle ditt liv se ut om inte internet fanns?
 4. Vad vore svårast för dig att klara dig utan om internet inte fanns hemma och i skolan?
2 Lektionsdel 2:

Livet innan internet

Instruktioner

Arbeta en och en med uppgiften nedan.

Uppgift

Skriv en kort berättelse om hur du tror livet var för vuxna eller barn innan internet. Utgå från en situation där du ska träffa en kompis som du inte sett på länge men du har blivit försenad och kan inte meddela att du blir sen eftersom internet och mobiltelefoner inte finns. Vad gör du då?

Utgå från följande fråga:

 • Hur var livet innan internet?
3 Lektionsdel 3:

Ta reda på mer om hur internet uppstod

Instruktioner

Arbeta en och en med uppgiften nedan.

Uppgift

Använd en dator och internetmuseum.se för att besvara frågorna om internets historia nedan.

Frågor att besvara

 1. Ta reda på mer om bakgrunden till internet, om Kalla kriget och idén med det intergalaktiska nätverket som ledde till Arpanet. Ta hjälp av följande årtal och nyckelord: 1962, Arpanet (1969), e-post, Björn Eriksen, webben, årets julklapp, Google, Facebook.
 2. Visste du att internet blev årets julklapp 1996?
 3. Vad hände mer 1996? Hur gamla var dina föräldrar då?
 4. Vad användes internet till under 1990-talet?
 5. Varför är webben så viktig i internets historia?
4 Lektionsdel 4:

Avslutande reflektion

Instruktioner

Sammanfatta tillsammans i helklass vad ni har lärt er med hjälp av nedanstående frågor.

Sammanfattande frågor

 1. Varför finns internet?
 2. Var finns internet?
 3. När uppstod internet?
 4. Vad är internet?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss