Undersök vad som är programmerat

Lektionen är en kort introduktion till ett arbete med teknik i skolan. Eleverna undersöker tekniken i sin närmiljö.

Lektionen är skapad av Christina Löfving (itmamman) som tagit fram materialet och använt det i arbetet med elever i årskurs 4-6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att närma sig programmering genom att titta på den teknik som finns i deras närmiljö.

Förberedelser

Titta på avsnittet ”Vad är programmerat?” från UR:s serie ”Programmera mera (se lektionsdel 1).

Genomförande

Titta på programmet tillsammans och prata med eleverna om vad som är programmerat. Låt dem sedan undersöka om det finns smarta uppfinningar i skolan; det kan vara hissar, automatiska dörrar eller annat. Låt eleverna rita av uppfinningarna och sedan fundera på om det finns uppfinningar som de saknar och som de skulle vilja bygga.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på avsnittet: Vad är programmerat?

Instruktioner

Titta tillsammans på avsnittet från UR Skola nedan.

Källa: UR Skola ”Programmera mera”: Vad är programmerat?. Tillgängligt till 30 juni 2021.

Frågor att prata om

 • Hur vet man att något är programmerat?
 • Vem bestämmer över hur programmerade saker fungerar?
2 Lektionsdel 2:

Undersök tekniken i skolan

Instruktioner

Arbeta i par och undersök uppfinningar i skolan.

Sök efter smarta uppfinningar i skolan

 1. Vilka smarta uppfinningar kan ni hitta i skolan? Gå på upptäcktsfärd parvis och anteckna eller fotografera föremål och funktioner som ni tror är programmerade.
  • Finns det teknik som är ”självstyrande”?
  • Finns det teknik som är programmerad?
 2. Rita av en uppfinningarna ni har hittat och som ni tycker är viktig och bra. Skriv en mening om varför ni tycker det.
3 Lektionsdel 3:

Skapa en egen smart uppfinning

Instruktioner

Arbeta i samma par som tidigare och fundera tillsammans.

Fundera

 • Saknade ni några uppfinningar?
 • Rita en uppfinning som ni tycker behövs men som inte finns.
 • Vad tror ni att ni behöver kunna för att ni ska bygga er uppfinning?
 • Visa bilderna av era uppfinningar och berätta för de andra hur ni har tänkt bygga dem och vad ni behöver för att bygga dem.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss