Klicka på bilden för att se video

Undersök Google

Syftet med lektionen är att prata om Google och göra elever medvetna om att de behöver ställa kritiska frågor kring sina sökningar i Google.

Lektionen grundar sig på material som vuxit fram och använts under lektioner som Christina Löfving (itmamman) haft med elever i årskurs 1–6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om hur internet, söktjänster och sökmotorer fungerar. Med hjälp av sök- och källkritiska övningar får eleverna förståelse för hur information sprids och presenteras på nätet.

Förberedelser

Gå igenom lektionens alla delar och påståendena om Google (som kan fungera som en presentation av hur Google fungerar) innan du sätter igång lektionen med dina elever. Du hittar svar på frågorna om sökresultat på Google från lektionsdel 2 här (pdf).

Genomförande

Lektionens innehåll handlar om att låta eleverna ta ställning till ett antal påstående om Googles söktjänst.

Sedan arbetar eleverna med att undersöka och jämföra två sökningar på Google, för att titta på vilka likheter och skillnader det finns mellan de två sökningarna.

Avslutningsvis får de sammanfatta sina kunskaper om Google för att hjälpa dem att reflektera kring vad de lärt sig under lektionen.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra olika medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Visste du detta om Google?

Instruktioner

Läs påståendena om Google. Vilka kände du till och vilka var nya för dig?

2 Lektionsdel 2:

Frågor om sökresultat på Google

Instruktioner

Svara på frågorna om sökningar i Google.

Frågor att besvara

 1. Wikipedia kommer nästan alltid bland de första sökträffarna när man googlar, varför tror du att det är så?
 2. Varför kan det vara dumt att bara titta på de översta sökresultaten i Google? Vad missar jag om jag bara tittar på det som kommer med på bilden nedan?
 3. Vad händer med de träffar som hamnar på sidan fem, sex eller ännu längre ner? Varför tror du att de finns där om väldigt få tittar på dessa resultat?
3 Lektionsdel 3:

Olika sökningar ger olika resultat

Instruktioner

Titta på de två sökningarna och svara på frågorna.

Figur 1: Google-sökning Brunbjörn 2014
Figur 2: Google-sökning Brunbjörn 2017

Frågor att besvara

 1. De två sökningarna på ordet ”brunbjörn” är olika varandra, hur då?
 2. Varför är de olika tror du?
 3. Finns det några sökresultat som vill sälja något till dig? Hur ser du i så fall det?
4 Lektionsdel 4:

Hur fungerar söktjänster som Google?

Instruktioner

Sammanfatta dina kunskaper genom uppgiften nedan.

Uppgift

Sammanfatta dina kunskaper genom att skriva ner de tre viktigaste sakerna som alla behöver veta om Google.

De tre viktigaste sakerna om Google

5 Lektionsdel 5:

Fortsätt med den här lektionen

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper i källkritik genom att göra lektionen Källkritik av bilder

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss