Undersök fria källor

Lektionen är en startpunkt för att undersöka fria källor.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att undersöka fria källor och Creative Commons som licenssystem.

Förberedelser

För dig som är lärare är det bra om du har genomgått Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet. Du behöver ha koll på villkoren i Creative Commons som det finns en kort beskrivning av här. De olika licenserna och märkningarna finns här (detta är svaret på övningen i lektionsdel 3).

Genomförande

Lektionen börjar med en introduktion av hur man får använda källor. Därefter får eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara några frågor kring dessa. I den tredje lektionsdelen får eleverna en introduktion till Creative Commons genom att ni gemensamt tittar på en film som de sedan får besvara ett antal frågor om.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad betyder symbolerna?

Instruktioner

Arbeta en och en med uppgiften nedan.

2 Lektionsdel 2:

Undersök några fria källor?

Instruktioner

Arbeta med uppgifterna nedan.

Uppgifter

 1. Titta på dagens utvalda artikel på Wikipedias startsida.
  • Hur får du använda artikeln i ditt skolarbete?
  • Hittar du några av de symboler som du undersökte i lektionsdel 1?
  • Vad betyder dessa här?
 2. Hur får du använda bilderna på Wikipedia?
 3. Titta på ”Picture of today” på Wikimedia Commons startsida
  • Anges fotografen?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information om bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete?
 4. Titta på Internetstiftelsens YouTube-kanal
  1. Hur får du använda filmerna?
  2. Vilken licens används?
3 Lektionsdel 3:

Vad är Creative Commons?

Instruktioner

Titta tillsammans i helklass på filmen nedan. Besvara sedan frågorna.

Frågor att besvara

 1. Hur får du använda bilder, texter eller filmer som andra har skapat?
 2. Vad innebär Creative Commons?
 3. Hur många licenser finns det?
 4. Vad innebär de fyra villkoren som Creative Commons bygger på?
  1. Erkännande
  2. Icke-kommersiellt
  3. Dela på samma villkor
  4. Inga bearbetningar
 5. Förklara förkortningarna 

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss