Klicka på bilden för att se video

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information

I lektionen lär sig eleverna om internet och andra tekniska globala kommunikationssystem och verktyg.

Måns Jonasson, Internetstiftelsen, har arbetat fram materialet som en del av Digitala lektioner.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna lära sig hur internet är uppbyggt för att förstå vikten av moderna tekniska kommunikationssystem för utbyte av information.

Genomförande

Dela in eleverna i fyra grupper. De fyra grupperna läser på och svarar på frågor om varsitt ämnesområde.

När grupperna har studerat klart, skapa tvärgrupper genom att byta medlemmar i grupperna, och låt eleverna redovisa sina insikter för varandra i gruppen.

Låt klassen gemensamt diskutera och svara på frågorna i slutet.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.
 • Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Grupp ett: Internet - vad är det?

Instruktioner

Er grupp ska arbeta med arbetsområdet: Internet – vad är det?

Internet – vad är det?

Idag är internet lika naturligt för oss som elektricitet eller telefoni. Nätet finns överallt och vi är ständigt uppkopplade. Vad är internet egentligen, hur började det hela, och vad är nätets tekniska beståndsdelar?

Läs de fyra första posterna på Internetmuseum:

Gruppen ska kunna svara på följande frågor:

 • Vad var Arpanet?
 • Vad var det som gjorde ”paketutbyte”, packet switching speciellt?
 • När skickades det första meddelandet över Arpanet?
 • Var fanns den första datorn som kopplades upp till Arpanet utanför USA?
2 Lektionsdel 2:

Grupp två: Vad gör internet unikt?

Instruktioner

Er grupp ska arbeta med området: Vad gör internet unikt?

Vad gör internet unikt?

Läs två poster på Internetmuseum:

Gruppen ska kunna svara på följande frågor:

 • Varför står det ofta ”WWW” i början av adresser på nätet? Vad betyder WWW?
 • Förklara begreppen HTML, URL och HTTP, och skillnaderna mellan dem.
 • Beskriv hur internet styrs utan en central myndighet.
 • Vad är skillnaden mellan en IP-adress och ett domännamn?
3 Lektionsdel 3:

Grupp tre: Andra globala tekniska system - GPS

Instruktioner

Er grupp ska arbeta med området: Andra globala tekniska system – GPS

Andra globala tekniska system – GPS

Internet är ett av flera globala tekniska system som vi använder oss av till vardags. Jämför internet med GPS och mobilnät för att se likheter och skillnader mellan framväxten, driften och implementationen av globala tekniska system.

Läs om GPS på Wikipedia för att hitta svaren på följande frågor:

 • Vem eller vilka uppfann GPS, och vad är GPS en förkortning för?
 • Hur kan GPS-systemet täcka i princip hela jordklotet?
 • Med hur stor noggrannhet kan GPS-systemet bedöma din position på jorden?
 • Beskriv hur positionering med hjälp av GPS använder sig av triangulering.
4 Lektionsdel 4:

Grupp fyra: Andra globala tekniska system - moderna mobilnät

Instruktioner

Er grupp ska arbeta med området: Andra globala tekniska system – moderna mobilnät

Andra globala tekniska system – moderna mobilnät

Internet och GPS började som militära system. Mobiltelefonins historia skiljer sig från dessa då det har en civil framkomst.

Läs Wikipediasidan om mobiltelefoni, och besvara sedan följande frågor:

 • Beskriv skillnaden mellan en mobilstation och en basstation.
 • Varför ger mobiltelefoner ifrån sig elektromagnetiska fält?
 • Ge ett eller flera exempel på tekniker som används för att en mobiltelefon ska kunna kommunicera med en basstation.
5 Lektionsdel 5:

Avslutande reflektion

Instruktioner

Bilda tvärgrupper så att varje ny grupp har medlemmar från grupp ett, två, tre och fyra.

Bilda tvärgrupper genom att rotera medlemmar i grupperna. Redovisa vad ni lärt er för de andra grupperna och diskutera likheterna och olikheterna mellan internet, GPS och mobiltelefoni.

Fundera i tvärgruppen kring följande frågor:

 • Vilka framtida tekniska globala system som kan behövas?
 • Hur underlättar de globala tekniska systemen kommunikation mellan människor?
 • Hur kan tekniska system leda till bättre samarbete inom vetenskap eller politiken?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss