Söktips - Att hitta det man letar efter

Med utgångspunkt i en bild är tanken att eleverna på ett kritiskt sätt ska reflektera över sina egna sökningar på nätet.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gjort för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Lektionens syfte är att eleverna ska reflektera över sina egna sökningar på internet samt att vara en introduktion till sökkritik.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

För djupare förberedelser till lektionen kan du läsa lärardelen i lektionerna Sökkritik och Undersök Google.

Genomförande

Lektionen inleds med att eleverna sitter i par och och svarar på frågor kring en bild för att på ett fritt sätt hjälpa dem att fundera över vad det innebär att söka på internet. Sammanfatta förslagsvis sedan deras svar i ett gemensamt klassamtal.

I den andra lektiondelen sitter eleverna fortsatt i par och hjälps åt att besvara ett par frågor kring samma bild som i övningen innan.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilden och besvara frågorna. Sammanfatta sedan era intryck i ett gemensamt samtal i klassen.

Frågor att fundera över

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 • Var någonstans är personen på bilden?
 • Känner du igen platsen?
 • Vad gör personen på bilden? Har du gjort det någon gång?
 • Vad är det personen på bilden ser bakom webbadress-fönstret?
 • Vet du hur många stjärnor det finns? Vad tror du att stjärnhimlen på bilden betyder?
 • Har du hört talas om ”cyberspace”?
2 Lektionsdel 2:

Hur hittar du saker på nätet?

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilden och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 • Hur gör du när du söker efter något på nätet? Förklara för varandra.
 • Vad tycker ni att personen på bilden ska göra för att hitta det hen letar efter? Ge hen tre tips.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss