Sökkritik

Lektionen handlar om att bli medveten om hur man kan söka information på nätet.

Linda Spolen, skolbibliotekskonsulent på Medioteket, har gjort lektionen som bygger på Skolverkets lärportals material kring sökkritik.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera över vilka söktjänster de använder och hur presentationen av informationen de får påverkar bilden av verkligheten. Lektionen tar sin utgångspunkt i Googles söktjänst, eftersom 95 procent av alla svenskar använder den söktjänsten.

Förberedelser

Du som lärare bör ha gått igenom övningarna som handlar om Google – här finns frågorna och svaren till övningen (pdf). I presentationen nedan får du också en kort introduktion till några av de vanligaste söktjänsterna, hur de presenterar sig själva och hur Wikipedia presenterar dem. Du kan även använda presentationen tillsammans med elever.

Genomförande

Gör en enkel förfrågan i klassen om vilka som använder vilka söktjänster. Sedan ska de utforska och undersöka Googles söktjänst för att bli mer medvetna om att sökningarna styrs av många personliga faktorer.

Förslag på fördjupning

Eleverna kan arbeta vidare med sin förståelse för sökningar och algoritmers betydelse i lektionen Undersök och diskutera algoritmer.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, en webbplatser eller dagstidningar
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vilka söktjänster på nätet använder du?

Instruktioner

Ta ställning till frågorna och gör en undersökning i klassen.

2 Lektionsdel 2:

Testa Googles söktjänst

Instruktioner

Gör en sökning på din hemort via Googles söktjänst och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Finns annonser? Hur är de uppmärkta?
 2. Finns sponsrade länkar och hur ser de ut?
 3. Finns det en faktaruta till höger om träfflistan (brukar kallas för ”Knowledge Graph”)?
  • Vad innehåller faktarutan för information?
  • Går det att ta reda på var informationen i faktarutan kommer ifrån?
 4. Finns det en Aktuellt-ruta placerad någonstans i träfflistan? Om ja, vad handlar den om?
 5. Vilka länkar hamnar överst i träfflistan? Vad kan det bero på?
 6. Längst ner i träfflistan finns ibland förslag på ord eller begrepp att söka vidare på. Finns sådana förslag i träfflistan?
 7. Ger sökmotorn förslag på alternativ stavning eller alternativa sökord genom funktionen ”autocomplete”?
 8. Diskutera förslagen som ges via autocomplete och vad som bestämmer vilka förslag som ges.
 9. Under träfflistan finns i vissa sökmotorer förslag på nya sökord relaterade till den sökning som gjorts. Hur ser förslagen ut? Diskutera vad det är som styr förslagen?
 10. Ändra sökningen så att du söker på de resultat som uppdaterats det senaste dygnet (klicka på Verktyg och välj Senaste dygnet). Hur ändras träfflistan?
 11. Finns det något som tyder på att sökmotorn har information om vem du är, eller var du är? Om så är fallet, är det bra eller dåligt?
 12. Gör samma sökning som inloggad (om du har ett Google konto). Är det någon skillnad?
3 Lektionsdel 3:

Jämför olika söktjänster

Instruktioner

Jämför olika söktjänster genom övningen nedan och besvara sedan frågorna.

Övning

Gör samma sökning i söktjänsterna Bing och DuckDuckGo. Jämför sökträffarna med de du fick i Google genom att besvara frågorna nedan.

Frågor att besvara

 1. Rangordnades träffarna på samma sätt?
 2. Fick du samma/fler annonser?
 3. Ta reda på skillnaden mellan de olika söktjänsterna.
4 Lektionsdel 4:

Fundera vidare

Instruktioner

Fundera vidare kring effekten av hur söktjänster fungerar. Läs igenom texten nedan och ta ställning till frågorna. Först enskilt, sedan tillsammans med en kompis och sist i ett gemensamt klassamtal.

Söktjänster och filterbubblor

Ett demokratiska samhället är beroende av informerade medborgare. Med internet har vi tillgång till mer information än någonsin tidigare, men förutsättningarna för överblick av vilken information som vi tar del av har förändrats. Eli Pariser myntade uttrycket ”filterbubbla” i sin bok ”The filter bubble” (ta gärna del av hans TED-talk om Filter Bubbles).

En filterbubbla är enligt Pariser att två människor kommer att ta del av olika källor/information, trots att de är intresserade av samma ämne, eftersom den information olika personer får presenterade för sig bland annat beror på användarens beteende på nätet: vad en användare har klickat på, den geografiska plats som vi använder nätet från, vilka sökningar vi gjort tidigare, vilka webbplatser vi besökt och så vidare. Den algoritm som sorterar sökresultaten försöker förutsäga vilken information användaren vill ha och presentera dem så att de passar användarens intressen.

Frågor att fundera kring

 1. Vilka är fördelarna med att få personligt anpassade sökningar?
 2. Vilka kan nackdelarna vara?
 3. Är idén om hur många söktjänster fungerar ett hot mot demokratin och mångfalden av åsikter/idéer/information?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss