Reflektera kring språket på nätet

Lektionen handlar om emojis och om vilken funktion symboler och bilder har i vårt språk och vid kommunikation.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring emojisars roll i olika kommunikationssituationer.

Förberedelse

Titta på klippet om hur folk på stan använder emoji.

Genomförande

Inled lektionen genom att låta eleverna reflektera kring hur de själva använder emojis. Titta på klippet om nya emojis från Nyhetsmorgon. Gör en snabb klassrumsundersökning kring vilken emoji som är mest använd. Titta på videon med en emoji challenge. Fundera tillsammans kring hur vår kommunikation påverkas om vi inte fyller symbolerna vi använder med samma betydelse. Låt eleverna använda sina telefoner eller bladet med emojis för att översätta några meddelanden skrivna med ord till att istället innehålla så många emojis som möjligt. Jämför och diskutera olika lösningar.

Fördjupning

Arbeta med att göra videoklipp med egna emoji-utmaningar. Antingen tillsammans i klassen eller genom att låta eleverna filma i närområdet när de frågar olika målgrupper om några olika utvalda emojis. Om man väljer det senare alternativet kan en ytterligare uppgift handla om att gå vidare för att upptäcka eventuella skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön eller sysselsättning.

Se läroplanskoppling

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Använder du emojis?

Instruktioner

Svara på frågorna och titta på klippet.

Använder du emojis?

Svara på frågorna tillsammans med en kompis och titta sedan på klippet.

 1. Brukar du använda emojis? Om du gör det, när brukar du använda emojis?
 2. Har det hänt dig eller någon du känner att en emoji har missuppfattats? Berätta vad som hände?
 3. Är det alltid okej att använda emojis? Fungerar emojis:
  – när din lärare skriver ett mejl till klassens föräldrar?
  – när du sms:ar ledarna vid din fritidsaktivitet?
  – när dina föräldrar ansöker om medlemskap i en förening?
  – när journalister vid en dagstidning publicerar texter på webben?
  – när du ska skriva en text vid ett prov?
 4. Har du någon favorit-emoji?
 5. Om du fick önska en ny emoji, vad skulle den föreställa? Gör en skiss.
 6. Titta på klippet. Ta reda på vilken som är den mest använda emojin i din klass?
2 Lektionsdel 2:

Emojis - en utmaning?

Instruktioner

Gör en emoji-utmaning. Översätt meddelanden.

Vad betyder emojin?

Är du också redo för en utmaning? Jobba på egen hand eller två och två med att översätta de här meddelandena med hjälp av emojis. Jämför med några andra kamrater eller par och se om ni valde att göra på samma sätt.

 • Bokat skidsemester sjukt glad!
 • Ingen bio pappa magsjuk
 • Hysteriskt kul! Kom hit!
 • Pallar inte komma ringer senare.

Frågor att fundera över

 1. Om ni har valt att ”översätta” olika, vad beror det på?
 2. Varför kan det vara viktigt att välja rätt språk, ord eller symboler när man skickar meddelanden, mail eller brev? När är det särskilt viktigt att tänka sig för tycker du?
 3. Skriv om de tre meddelandena med mer utbyggda meningar. Jämför och fundera på vilka ord som faller bort i chatt- eller sms-konversationer.
 4. Kommer emojis att användas i fler eller färre sammanhang i framtiden? Diskutera i klassen.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss