Reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. Eleverna får också reflektera kring etiska och moraliska aspekter på språkbruk i digitala medier.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för att språk förändras och för språkbruk i olika målgrupper.

Förberedelser

Välj vilket av klippen du och din klass vill titta på som inspiration och lektionsstart. Förbered möjligheten för eleverna att spela in sina intervjuer. En vanlig mobiltelefon fungerar bra. När det handlar om hur en mer digital värld påverkar språkbruket är det främst två aspekter som kan vara bra att uppmärksamma eleverna på: att nya ord och uttryck sprids mycket snabbare än tidigare och att digitala kanaler inneburit ett mer talspråkligt skriftspråk. Läs om hur språket förändras här.

Genomförande

Låt eleverna svara på frågorna som handlar om sms- och chattspråk. Titta tillsammans på ett av klippen Samirs farsa gissar sms-förkortningar eller Quiz: Tonårsslang – kaxig, YODO, 1337, gg?? och samtala kort om det. Eleverna arbetar i par med att välja ett eller två sms-ord eller förkortningar som de vill testa. Ge dem i uppdrag att fråga två vuxna/äldre personer om orden/förkortningens betydelse. Om de har möjlighet att spela in samtalen kan de fungera som underlag för vidare arbete.

Fördjupning

Använd de inspelade svaren från elevernas enkäter för att hitta på korta dramatiseringar om missförstånd som kan uppstå när man inte förstår varandra.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

  • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Fattar du?

Instruktioner

Titta på klippet och svara på frågorna.

Uppgift

Välj ett av klippen och titta tillsammans. Svara på frågorna.

  1. Förstod du alla ord och förkortningar? Om inte, vilka förstod du inte? Jämför i klassen.
  2. Har du tänkt på att alla kanske inte förstår språket som du och andra använder i chattar och sms?
  3. Är det något annat än ålder som gör att människor använder språket olika? Diskutera.
2 Lektionsdel 2:

Undersök ditt sms-snack

Instruktioner

Svara på frågorna och undersök ditt språk.

Undersök ditt språk

  1. Brukar du skicka meddelanden?
  2. Använder du samma ord och uttryck till alla mottagare (till alla du skriver till)? Beskriv!
  3. Innan man kunde använda digitala kanaler för att skicka meddelanden hur höll man kontakt då?
  4. Ser dina och dina föräldrars meddelanden likadana ut? Beskriv likheter och skillnader.
  5. Läs de meddelanden du har skickat och/eller fått den senaste veckan och anteckna de förkortningar och uttryck du hittar. Jämför med en kompis och gör en gemensam ordlista med förklaringar.
3 Lektionsdel 3:

Fattar andra dig?

Instruktioner

Skriv ett meddelande och undersök om äldre förstår.

Undersök ert meddelande

Arbeta tillsammans med din kompis och skriv ett kort meddelande där ni använder några ord/förkortningar från er lista. Ta med meddelandet till en plats där det finns äldre personer som ni kan fråga om de förstår vad ni har skrivit.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss