Prata om nätet och det som händer där

Lektionen handlar om att ge eleverna kunskaper kring hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om både positiva och negativa sidor av att människor kan träffas och knyta kontakt på nätet.

Förberedelser

Idag är nätet en lika naturlig plats för umgänge som skolgården eller vardagsrummet. Via sociala medier, i chattar och i forum håller barn kontakt med sina nära kompisar likväl som med nya kontakter. Den här lektionen handlar om att ge eleverna förståelse för att det finns skäl att ha en viss försiktighet i sin relation med okända människor på nätet. Även om de allra flesta aldrig råkar ut för övergrepp eller brott på nätet behöver eleverna känna till de faror som finns.

För dig som lärare är det självklart bra att vara förberedd och påläst, men det allra viktigaste är att du är trygg i att vara den som är vuxen i samtalet i klassrummet. Hur du lyssnar och bemöter elevernas tankar är avgörande för vad de kommer att dela med sig av. Det finns mycket bra att läsa och ta del av kring de här frågorna; här följer några förslag att välja mellan.

Glöm inte att anteckna kontaktuppgifter till organisationer, personer och stödfunktioner dit eleverna kan vända sig om eleverna behöver stöd och råd. Gör det väl synligt och innan lektionen.

Genomförande

Lektionen utgår från delar av Friends nätrapport 2017. Läs sammanställningen på sidan 11 i rapporten tillsammans med eleverna och låt eleverna dela med sig av sina tankar om verkligheten bakom siffrorna. Använd frågorna som stöd. Eleverna läser artikeln om BRIS från KP.

Avsluta lektionen med en bilduppgift där eleverna får rita en seriestrip som visar något som kan hända på nätet som gör att ett barn ringer BRIS för att prata eller be om hjälp.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Diskutera vad som händer på nätet

Instruktioner

Arbeta i par.

Läs texten och fundera kring frågorna.

Har du tänkt på att nätet kan liknas vid en stor stad eller en stor skog? I staden finns det lugna gator, trevliga parker och mysiga affärer dit du kan gå ensam när du har har varit där några gånger. Men det betyder inte att det är tryggt för dig att cykla på motorvägen eller att stanna och umgås med vem som helst. Och i skogen behöver du vara extra försiktig ute på mossen där marken plötsligt kan ge vika och till branten går du kanske inte alls utan att ha någon vuxen med dig.

Frågor att fundera över

 • Kan du tänka på samma vis om nätet?
 • Finns det platser på nätet som du gör rätt i att vänta med att besöka eller ska undvika helt?
2 Lektionsdel 2:

Siffror om nätet

Instruktioner

Arbeta i par. Läs och diskutera siffrorna om kränkningar på nätet.

Läs siffrorna om kränkningar på nätet som är hämtade från en undersökning 2017 från Friends. Diskutera tillsammans med frågorna nedan som stöd.

Frågor att diskutera

 • Vilka skillnader finns det mellan hur killar och tjejer har svarat om kränkningar på nätet? Vad tänker ni om de skillnaderna?
 • Har ni funderat på om det är någon skillnad i er klass mellan vad killar och tjejer gör på nätet?
 • Hur många procent av tjejerna uppger att någon har delat bilder eller filmer av dem mot deras vilja? Vad tänker ni om det?
 • 12 procent av killarna säger att någon har loggat in på deras profiler eller använt deras mobil, dator eller surfplatta mot deras vilja. Har någon av er råkat ut för det? Har någon av er gjort så mot en kompis? Prata om hur det känns.
 • Vad tror ni finns bakom rubriken ”Något annat” och ”Vill inte berätta vad som hänt”?
3 Lektionsdel 3:

Det finns alltid en väg ut

Instruktioner

Läs artikel om BRIS och rita en serie.

Berätta om något händer

Minns du det där med att jämföra nätet med en stad eller stor skog? För att lära sig att hitta i staden eller kunna klara sig ensam ute på mossen måste man få pröva och utmana. På samma sätt är det med nätet. Du och dina kompisar är där hela tiden. Det kommer att finnas tillfällen när ni gör eller ser saker som är fel eller skrämmer er. Det kan till och med hända att ni råkar ut för sånt som är olagligt och farligt. Då är det viktigt att kunna och våga berätta. Precis på samma sätt som den som går vilse ber om hjälp att hitta rätt. Eller som när du får plåster och tröst när du har cyklat omkull och slagit dig.

 • Läs KP-artikeln om BRIS. Till BRIS kan alla barn och unga vända sig om de behöver prata med en vuxen. Också om sånt som händer på nätet.
 • Rita en serie. Din serie ska visa något som kan hända på nätet som ett barn kan behöva prata med en vuxen om.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss