Skriv nätråd till vuxna

Lektionen handlar om att synliggöra elevernas digitala kompetens och öka förståelsens påverkan för individ och samhälle.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna reflektera kring de osynliga kunskaper de har som en följd av att de alltid levt i en värld som är digital.

Förberedelser

Inga.

Genomförande

Låt eleverna skatta sig själva och en valfri vuxen (gärna vårdnadshavare eller annan närstående) med hjälp av påståendena. De kan sedan jämföra sina svar med en eller ett par klasskamrater. Gå igenom resultaten i helklass: Svarade de ungefär lika? Fanns det skillnader? Vad beror det på (den vuxnes intresse, arbete, tillgång till digital teknik med mera)?

Vilka punkter upplever eleverna att de vuxna förstår mindre bra eller inte kan alls? Utgå ifrån dem och låt eleverna formulera tre råd – ”Nätråd till vuxna” – som vuxna kan behöva för att bete sig rätt i den digitala världen. Avsluta med att låta eleverna berätta var, hur och när de har lärt sig det de kan.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll i ämnet Samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vem är mest digital?

Instruktioner

Ta ställning till påståendena nedan.

Digital eller inte?

Hur mycket kan du om den digitala världen? Hur mycket kan en vuxen om den digitala världen? Ta ställning till påståendena utifrån vad som passar dig och en vuxen i din närhet bäst.

Påståenden att ta ställning till

Jag är mycket kunnig i…/Jag kan knappt…/Jag vet inget om…

 • att använda Snapchat
 • att skapa evenemang på Facebook
 • att ta en bra selfie
 • att installera en app
 • att hantera en router
 • att hitta information på nätet genom att googla
 • att värdera den information som hittas på nätet
 • att göra självporträtt
 • att genomföra videosamtal
 • att chatta
 • att ladda ner podd
 • att spela FPS-spel
 • att göra TikTok-videos
 • att formulera säkra lösenord
 • att spela in podd

Ta sedan ställning till om den vuxne är kunnig, förstår eller är en noob.

2 Lektionsdel 2:

Nätråd till vuxna

Instruktioner

Lös uppgiften nedan.

Gör en affisch med nätråd

 • Är det några saker som vuxna borde kunna för att bli bättre på att hantera nätet? Lägg till dem.
 • Fanns det några punkter som flera av er inte tror att vuxna kan? Om ja, hjälp vuxna genom att ge de några värdefulla nätråd.

Gör en affisch eller en kort video på temat:

”Så här kan vuxna bli bättre nätanvändare!”

Affischen eller filmen ska innehålla era bästa nättips!

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss