Kommentarer på nätet

Lektionen handlar om etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier. Fokus ligger på hur man kommenterar andras innehåll i sociala medier. Lektionen syftar till att medvetandegöra eleverna om etikettsregler på nätet.

Lektionen är skapad av Filippa Mannerheim (historie- och svensklärare) som en del av ett arbete kring nätetikett för mellanstadiet.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att synliggöra språkliga och sociala normer i kommentarsfält på nätet.

Förberedelser

I arbetet med nätetikett är det bra att utgå från de regler som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har funderat på vilka regler er skola har när det handlar om kamratrespons. Det kan vara regler om att ge konstruktiv kritik, om att bara lyfta styrkor, belöna det positiva och så vidare.

Genomförande

Låt eleverna börja med att ta del av varje uppgift enskilt och sedan bearbeta samma frågeställning tillsammans med en kompis. Avsluta med ett gemensamt klassamtal. På så sätt får alla elever möjlighet att reflektera kring de normer som finns i skolan och hur de skiljer sig från de på nätet.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hur kommenterar ni varandras arbete i skolan?

Instruktioner

Arbeta enskilt med frågeställningarna.

Skriv ner dina svar och jämför dem sedan med en kompis. Avsluta med att göra en gemensam sammanställning i klassen där ni synliggör några av de regler som finns i skolan om hur ni kommenterar på varandras arbeten.

Frågor att besvara

 1. Har ni regler för hur ni ger kamratrespons i er klass eller skola? Vilka?
 2. Varför finns de reglerna?
 3. Hur tror du att responsen kring skolarbete skulle se ut om det inte fanns några regler?
2 Lektionsdel 2:

Diskutera kommentarer på YouTube

Instruktioner

Arbeta i par eller mindre grupper.

Titta på antingen Nicke Nyfikens YouTube-kanal eller Mamma Mu 2008. Läs igenom en del av kommentarerna. Besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Vilken åsikt om klippet har de som kommenterar? Är de övervägande positiva eller negativa eller skriver de om något helt annat?
 2. Är det några uttryck, ord eller formuleringar som återkommer hos dem som är positiva? Hos dem som är negativa? Ge några exempel.
 3. De som inte direkt kommenterar innehållet i klippet, vad handlar deras kommentarer om? Har de något särskilt syfte med sina kommentarer? Ge exempel.
 4. Är det någon kommentar som ni tror är olaglig?
 5. Är det någon kommentar som ni tycker passerar gränsen för vad som är okej att skriva? Motivera och diskutera!
 6. Förekommer det diskussion mellan personer i kommentarsfältet? Vad pratar de i så fall om?
 7. Tror ni att den som har lagt upp klippet läser kommentarerna? Hur tror ni i så fall att det känns för personen att ta del av kommentarerna?
 8. Vilka regler och råd följer ni på nätet? Gå in på YouTubes hjälpsida och läs igenom råden som ges under Tips och råd. Vilka råd tycker ni är bra och viktiga? Är det något råd som inte fungerar eller är särskilt bra? Fattas något råd? Diskutera och motivera era svar.
3 Lektionsdel 3:

Om taskiga kommentarer på nätet

Instruktioner

Ibland tvingas aktörer på nätet att låsa kommentarsfunktionen till vissa av sina klipp, texter och artiklar eftersom kommentarsfälten svämmat över av hat och hot. Läs artikeln i länken och kommentarerna i texten och och besvara frågorna.

Artikel att läsa

Kerstin Alex, journalist, totalsågade spelet Neverdead i artikeln Devil may cry” – med extra laxermedel den 2 februari 2012 i Aftonbladet. Hennes recension orsakade många kommentarer.

Kommentarer på recensioner från Facebook:

Robert skriver: Ännu en anledning till att tjejer inte ska göra grabbgrejer, antingen tuffar ni till er och lär er att ta lite skit, eller så gå tillbaka till spisen, gnällkärring…

Anton skriver: Verkar som att du är en riktig slyna som tycker såhär. Sluta spela tvspel och spring tillbaka till köket och laga mig en macka istället!

Frågor att besvara

 1.  Vad tycker du om Roberts och Antons kommentarer?
 2. Läs kommentarer tillsammans med en kompis och stryk under ord och formuleringar som ni tycker är personangrepp. Vad i kommentarerna uttrycker en åsikt om innehållet i recensionen?
 3.  Har du själv sett liknande kommentarer? Vad gjorde du då?
 4.  Hur kunde Robert och Anton ha uttryckt sina åsikter istället? Ge något förslag.
 5.  Journalisten Kerstin Alex var själv skarp och hård i sin recension av spelet. Kan det ha bidragit till hur läsarna kommenterar?
 6. Vad bör journalister tänka på för att själva hålla en schysst ton när de recenserar eller tycker till?
 7. Om Robert och Anton ångrar sina kommentarer i efterhand – vad kan de göra? Kom med förslag.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss