Källkritik av bilder

En introduktion kring hur du kan arbeta med källkritik med dina elever.

Greger Ravik är mellanstadie- och förstelärare i Sollentuna.

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge eleverna insikt i hur bilder väcker känslor och hur valet av bild påverkar hur vi uppfattar och värderar innehållet i till exempel en nyhet.

Förberedelse

Du behöver själv ha reflekterat över hur bilder i framförallt mediala sammanhang påverkar våra känslor i relation till en händelse eller ett skeende. För att stötta elevernas samtal är det bra om du har koll på begrepp som vinklade bilder, stereotyper, representation och normer.

Genomförande

Berätta för eleverna att bilder spelar stor roll för hur vi uppfattar till exempel nyheter. En bild förstärker det vi vill säga men kan också få läsaren att känna och tycka saker…

 • Övning i lektionsdel 1
  Det finns inget rätt svar, men syftet är att få ett samtal. Låt eleverna arbeta i grupper och sedan kan du som pedagog gå igenom bild för bild tillsammans med klassen och diskuterar vad som gör att bilden skulle passa bra respektive mindre bra till rubriken. Målet är att få eleverna att tycka till.
 • Övning i lektionsdel 2
  Övningen handlar om att få igång diskussionen runt att valet av bilder ger läsaren olika känslor inför den artikel/text som läses. Glöm inte att ställa frågor som: Vilken bild ger ett mer positivt intryck? När skulle det passa att använda den andra bilden? Vore det inte mest korrekt att använda båda bilderna då de båda är från en helt vanlig dag i matsalen? Har eleverna egna erfarenheter?
 • Övning i lektionsdel 3
  Diskutera med eleverna varför den ena bilden i större utsträckning kan få människor att skänka pengar. I den ena bilden syns pengar som räcks från en hand till en annan – vad känner man då? I den andra ser vi människor som vi tack vare texten vet att de behöver hjälp – hur påverkar dessa människors blickar ens val?
 • Övning i lektionsdel 4
  I denna övning har eleverna ingen bild att jämföra med eller värdera mot och då är frågan om de reagerar mot valet av bild. Låt dem dela med sig av sina tankar och förklara sedan att de kan ställa sig följande frågor till bilder av denna typ:

  • Visar bilden hela sanningen, sker samma saker utanför bild? (Är den beskuren?)
  • Är bilden från det tillfälle som artikeln handlar om? (Är den autentisk?)
  • Visar bilden det som texten handlar om? (Är den representativ?)
  • Vill bilden få mig att tycka eller tänka något? (Är den tendentiös?)

Här kan det passa att diskutera med eleverna runt beskärning av bilder och hur det kan påverka hela synen på en nyhet. Exemplifiera genom att ta ett hypotetiskt exempel som:

Tänk er att fritisgården brinner upp och utanför står massor av bedrövade elever som reportrar går runt och tar kort på. Bland alla elever finns dock en elev som står och skrattar och i den färdiga nyheten har alla utom den skrattande pojken klippts bort.

Hur tror de att den nyheten skulle uppfattas?

Fördjupning

Förbered övningen genom att eleverna har tagit med sig varsin dagstidning till skolan och låt dem sedan tycka till runt bilderna med hjälp av de frågor som presenteras i uppgiften i lektionsdel 4. Det kan vara en god idé att låta dem välja ut en bild som de presenterar för klassen.Spara gärna exempel från sådant du ser och läser där du ifrågasätter valet av bild. Ju fler exempel du har desto mer finns det för dig och dina elever att arbeta vidare med.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Kunskapskrav för betyget E i samhällskunskap i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Välj bild till rubrik

Instruktioner

Läs rubriken och titta på bilderna. Vilken bild väljer du? Fundera på egen hand först innan du överlägger med en kompis vilken bild ni tycker passar bäst. Diskutera i helklass hur olika bildval påverkar vår uppfattning av rubriken.

Rubrik: Stor vikingaskatt har hittats på åker utanför Sollentuna

Vilken av de fyra bilderna tycker du passar bäst ihop med tidningsrubriken? Förklara varför du tycker som du gör.

Bild A

Bild B

Bild C

Bild D

2 Lektionsdel 2:

Vilken bild ska du använda?

Instruktioner

Du har fått i uppgift att göra reklam för er nya skolmatsal på kommunens hemsida. Du kommer inte att hinna fotografera själv och bestämmer dig för att leta efter bilder av skolmat på nätet. Hitta minst två bilder var och försök att hitta bilder både av mat på tallrik och mat i kantiner. Samla klassens bilder och välj gemensamt ut de fyra bilder som ni tycker skulle fungera bäst som reklampuff på kommunens sida.

Du har fått i uppgift att göra reklam för er nya skolmatsal på kommunens hemsida. Du kommer inte att hinna fotografera själv och bestämmer dig för att leta efter bilder av skolmat på nätet.

 1. Hitta minst två bilder var. Försök att hitta bilder både av mat på tallrik och mat i kantiner.
 2. Samla klassens bilder och välj gemensamt ut de fyra bilder som ni tycker skulle fungera bäst som reklampuff på kommunens sida.
 3. Vilken av de fyra bilderna skulle du använda och varför?
 4. Ni glömde väl inte att kolla så att bilderna är fria att använda? Diskutera hur ni vet eller tar reda på det.
3 Lektionsdel 3:

Vilken bild ger mest effekt?

Instruktioner

Du jobbar för en hjälporganisation och du har i uppgift att få människor att skänka pengar till välgörenhet. Du har bestämt dig för att göra en affisch med texten Dina pengar kan rädda liv. Men vilken bild ska du välja?  Du har två att välja mellan. Vilken bild väljer du och varför väljer du den?

 

4 Lektionsdel 4:

Varför valde de denna bild?

Instruktioner

Läs artikeln och fundera på frågorna tillsammans med en kompis.

Artikel att läsa

Signerat Pelle Mattsson.

I fredagens match mellan Frölunda och gästande Djurgården bjöds publiken på stor hockeyunderhållning med många mål, vackra uppspel och spänning ända in till sista sekunden. Efter tre perioder följde en förlängning där Frölunda till slut drog det längsta strået och avgjorde med ett läckert slagskott.

Frågor

 1. Vad tänker du om nyheten och valet av bild?
5 Lektionsdel 5:

Lektion att fortsätta med

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper om bilder och hur du får använda andras bilder genom att göra lektionen Var inte bildtjuv

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss