Hur fungerar digitala källor?

Lektionen handlar om att förstå hur enkelt en digital källa kan ändras och på så sätt få en helt annan betydelse.

Kristina Alexanderson har skapat lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att förstå att digitala källor lätt kan ändras för att säga olika saker. Eleverna får tolka några olika bilder och deras innebörd för att sedan komma med tre källkritiska råd.

Förberedelser

Ladda ner bildserien eller låt eleverna arbeta med den på lektionssidan. Gå igenom och fundera på vad de olika bilderna illustrerar. Vårt förslag till hur bilderna kan tolkas presenteras i pdf:en som du kan ladda ner här.

Genomförande

Inled med att prata om hur lätt digitala källor kan ändras och låt sedan eleverna tolka vad bilderna säger. Prata därefter gemensamt om hur de tolkat bilderna. Låt eleverna motivera vilken av bilderna som är den ”rätta” källan samt i vilket sammanhang den är rätt. Sammanfatta genom att låta eleverna komma med sina tre bästa källkritiska råd till den som ska granska digitala källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad berättar bilden?

Instruktioner

Titta tillsammans med en kompis på bilderna.

Reflektera kring bilderna

  1. Säger bilderna samma sak?
  2. Skriv en bildtext till varje bild.
  3. Vilken bild är den ”rätta” källan? Motivera ert ställningstagande.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

2 Lektionsdel 2:

Skriv ner era bästa råd till källgranskaren

Instruktioner

Arbeta i par med uppgiften.

Uppgift

  • Utgå från bilderna och skriv ner era tre bästa råd till en källgranskare.
  • Vad behöver man tänka på när man granskar digitala källor? Motivera ert svar.

Bild 1


Bild 2

Bild 3

 

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss