Hur får du använda källor på internet?

Syftet med den här lektionen är att föra ett samtal kring hur vi får använda och sprida källor som vi hittar på internet.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att föra samtal kring upphovsrätt, källhänvisningar och källkritik. Kunskap inom dessa områden är nödvändig för att eleverna ska kunna hantera informationsflödet i vårt digitaliserade samhälle.

Förberedelser

För dig som är lärare är det bra om du har genomgått Skolverkets modul kring Kritisk användning av nätet. Du behöver också ha gått igenom begreppen: citat, referat och plagiat samt hur man gör källhänvisningar. Utgå från den presentation som finns i första avsnittet av lektionen. I arbetet med dina förberedelser är det viktigt att du läser igenom påståendena om hur man får använda källor i lektionsdel 4 och har förberett svaren.

Genomförande

Lektionen börjar med en introduktion om hur man får använda källor. Låt eleverna leta efter artiklar med bilder på valfria tidningssajter och besvara frågor kring dessa. I lektionen Undersök fria källor finns en introduktion till Creative Commons och märkningar kring material som är fritt. I de två sista övningarna får eleverna öva på att ta ställning till olika påståenden.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra olika medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga
  aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Introduktion: Hur får du använda källor?

Instruktioner

Arbeta i par. Gå igenom presentationen och besvara frågorna.

Presentation kring citat, plagiat och referat

Frågor att besvara

 • Vad är ett citat?
 • Vad är ett referat?
 • Vad är ett plagiat?
 • Hur får man använda källor?
2 Lektionsdel 2:

Träna på begreppen

Instruktioner

Läs dikten av Karin Boye och gör uppgifterna.

Dikt av Karin Boye

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
– men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

Frågor att besvara

 1. Hur skulle du göra om du vill använda ett citat från dikten ”I rörelse” i en faktatext om författaren Karin Boye? Hur långt kan ett citat vara?
 2. Gör ett referat av dikten ”I rörelse” i en kort text som du skriver om författaren Karin Boye.
 3. Plagiera dikten ”I rörelse” i syfte att lämna in den som en dikt du har skrivit om hur det är att växa upp.
 4. Hur får man använda källor i skolarbeten?
 5. Får man göra plagiat av andras dikter?
3 Lektionsdel 3:

Undersök hur källor används

Instruktioner

Leta efter och välj några artiklar med bilder från valfri tidningssajt och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Hur presenteras artikelförfattarna?
  • Är skribenten namngiven?
  • Hur får du använda texten i ditt skolarbete?
 2. Hur presenteras bilderna
  • Anges fotografen?
  • Anges bildens namn?
  • Finns det någon annan information som rör bilden?
  • Får du använda bilden i ditt skolarbete?
4 Lektionsdel 4:

Hur får du använda källor från nätet?

Instruktioner

Ta ställning till om följande påståenden är sanna eller falska och motivera ditt ställningstagande.

Påståenden att ta ställning till

  • Elevers skolarbete tillhör alltid skolan.
  • Elevers skolarbete får lärare använda hur de vill.
  • Du kan skriva av en hel dikt för att det är ett citat.
  • Bilder får du använda hur du vill.
  • När elevers fotografier publiceras ska eleven namnges.
  • Om du anger källan får du använda alla sorters källor i ditt skolarbete.
  • Så länge man inte blir upptäckt får man kopiera (plagiera) andras texter.

Här hittar du svaren till påståendena (pdf)

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss