Hur är vi mot varandra på nätet?

Lektionen handlar om nätetikett och berör frågor som handlar om digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling och förändrade attityder och värderingar. Syftet är att synliggöra outtalade regler som finns på nätet.

Lektionen är skapad av Filippa Mannerheim (historie- och svensklärare) som en del av ett arbete kring nätetikett.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med  lektionen är att synliggöra de regler och normer som finns på nätet.

Förberedelser

I arbetet med nätetikett är det bra att utgå från de regler som finns i skolan. Inför den här lektionen är det viktigt att du som lärare har funderat över vilka oskrivna regler som finns i er skola för dig som är lärare. Ta gärna fram några exempel som stöd till elevernas uppgift i lektionsdel 1 där de ska sammanfatta de viktigaste oskrivna reglerna i skolan.

Genomförande

Låt eleverna börja med att ta del av varje uppgift enskilt för att därefter bearbeta samma frågeställningar tillsammans med en kompis. Avsluta med ett gemensamt klassamtal om samma frågor. Allt för att så många som möjligt ska få möjlighet att reflektera kring de oskrivna regler som finns i skolan och på nätet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vilka etikettsregler finns i skolan?

Instruktioner

Börja med att arbeta enskilt och följ stegen nedan.

Uppgift

 1. Arbeta enskilt och skriv ner de fem viktigaste etikettsreglerna (oskrivna umgängesregler) som finns på din skola.
 2. Jämför dina svar med en kompis.
 3. Avsluta med en gemensam sammanställning i klassen där ni synliggör några av de regler som ni är överens om finns i skolan men som ni sällan pratar om.
2 Lektionsdel 2:

Vilka etikettsregler finns på nätet?

Instruktioner

Sitt i smågrupper och lös uppgiften.

Uppgift

Läs igenom påståendena och ta ställning till om ni håller med eller inte. Motivera era åsikter, gärna med exempel och alternativ. Samtala om några av påståendena i helklass.

Påståenden att ta ställning till

 • Emil, 13 år: På nätet kan jag vara mig själv, typ mer ärlig, skämta och så. Det känns lätt att umgås på nätet på något vis.
 • Foujan, 14 år: Om någon skriver något som jag inte tycker är okej brukar jag bara säga ifrån.
 • Mirjam, 15 år: Internet är ingen farlig plats som många vuxna tror! Jag hänger med kompisar, träffar nya vänner, lyssnar på musik, ser film, spelar spel och lär mig saker.
 • Diana, 12 år: Vår lärare är Facebook-vän med alla i klassen som vill. Jag är vän med honom för då kan vi snacka litet där också, inte bara på lektionerna.
 • Alice, 16 år: Ibland kan det ju vara kul när någon trackar ned på ett roligt sätt på någon på nätet. Då är det mer humor tycker jag och jag gör ju inget taskigt själv, bara läser.
 • Johan 17 år: Jag har sett vuxna bråka på nätet och vissa som berättar jättepersonliga saker om sig själva. Man måste tänka efter litet. Allt kan spridas och finnas kvar någonstans även om de tar bort det när de ångrat sig nästa dag.
 • Mikkal, 16 år: Jag tycker det är okej att skriva ”bajsunge” till nån man känner. Litet knäpp kan man väl få vara, bara för det är man ju ingen douchebag!
 • Elmo, 14 år: Jag tycker det är mycket lättare att vara snäll mot nån på nätet. Man ”likar” ofta när nån säger nått kul eller bra.
 • Nathalie, 10 år: Jag får inte lika många likes på mina bilder som dom andra tjejerna i klassen. Ibland känns det jobbigt. Jag tänker mycket på det.
3 Lektionsdel 3:

Skriv ner de viktigaste umgängesreglerna som finns på nätet

Instruktioner

Sitt i grupper om tre och lös uppgiften.

Uppgift

Gör en lista på de fem viktigaste umgängesreglerna på nätet.

4 Lektionsdel 4:

Jämför era etikettsregler med Skolverkets

Instruktioner

Läs igenom Skolverkets definition av netetikett och deras sammanställning av de vanligaste reglerna för e-post, webb och sociala medier. Besvara frågorna.

Skolverkets definition av netetikett

Skolverket har på sin webbplats publicerat (2016-08-09) Umgängesregler på nätet och där definierar de netetikett enligt följande:

Netikett (eng. netiquette eller Network etiquette) är ett slags oskrivna regler för att underlätta vårt umgänge på internet.

Skolverkets umgängesregler på nätet

Tänk efter före

Tänk två gånger innan du publicerar en text på internet eller innan du skickar iväg ett meddelande via mejl, sms eller på sociala medier. Läs gärna igenom din text först. Verkar allting korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå? Går ditt budskap fram?

Undvik VERSALER

Undvik gärna VERSALER (stora bokstäver) när du skriver. Att använda VERSALER kan tolkas som om du är upprörd eller skriker. Om du vill förstärka innebörden i ett ord kan du istället sätta stjärnor eller understreck runt ordet/orden:
Jag kan *absolut inte* rekommendera den filmen.
Jag kan _absolut inte_ rekommendera den filmen.
Var tydlig, saklig och behåll lugnet

Skriv gärna tydligt, sakligt och håll dig till ämnet

Behåll lugnet vid meningsskiljaktigheter och gå inte till personangrepp. Om du vill förmedla känslor (visa att du skrattar, är ledsen, ironisk etcetera) kan du använda så kallade smileys. Det är ett bra sätt att undvika missförstånd.

Se några exempel:
🙂 visar glädje 🙁 visar sorg eller ilska 😉 visar ironi
Du kan också använda emojis (små bildsymboler som uttrycker olika känslor).

Dela upp långa texter

Om du skriver en lång text, dela gärna in den i stycken och sätt rubriker så blir det mer lättläst.

Skriv tydliga ämnesrubriker

Använd korta och tydliga ämnesrubriker i dina e-postmeddelanden eller diskussionsinlägg. Det underlättar för mottagarna/läsarna att se vad ditt meddelande handlar om. Om du byter ämne i en diskussion byt också ämnesrubrik.

Kontrollera med tidigare ställda frågor

Om du tänkt ställa en fråga på en e-postlista eller i ett frågeforum, titta först efter om det finns något arkiv eller någon FAQ (Frequently Asked Questions – en förteckning över Vanliga frågor och svar) för att vara säker på att din fråga inte redan finns besvarad.

Skicka inte privata meddelanden till e-postlistor

Om du prenumererar på en e-postlista, ta reda på hur den fungerar. Går ditt meddelande ut till alla när du svarar på ett inlägg? Var i så fall försiktig så att du inte skickar ut ett privat meddelande av misstag.

Bifoga inte tunga filer

Skicka inte för tunga filer (till exempel bildfiler) i synnerhet inte till ett stort antal mottagare. En del e-postlådor har begränsat utrymme och blir snabbt överfyllda.

Kolla att länkarna fungerar

Om du tänkt bifoga en länk i en tweet eller ett e-postmeddelande, kolla först att den inte är trasig.

Släng kedjebrev i papperskorgen

De flesta mottagare blir glada om du inte skickar kedjebrev vidare. Kedjebrev kan innehålla allt från falska virusvarningar till löften om pengar och ofta är avsändaren anonym. Ibland kan de innehålla virus (skadlig kod).

Frågor att besvara

 1. Jämför Skolverkets lista med listan på de umgängesregler som ni själva sammanfattat. Vilka likheter och/eller skillnader hittar ni?
 2. Varför finns det inte liknande listor om hur vi ska uppträda när vi handlar, åker tåg eller umgås på släktkalas? Diskutera hur man kommer att se på netetikett i framtiden.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss