Granska och förstå webbadresser

Lektionen ger en introduktion till att förstå hur webbadresser på nätet är uppbyggda.

Christina Löfving (IT-mamman) är låg- och mellanstadielärare och har skrivit lektionen.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur de genom att granska strukturen på en webbadress kan få information om avsändaren.

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa på om domännamn och webbadresser i lektionsdel 1 och 2 nedan. Om du vill ha fördjupad kunskap rekommenderar vi att du läser mer på Internetstiftelsens webbplats samt läser de kostnadsfria Internetguiderna Domännamn – Allt du vill veta om din adress på nätet och Källkritik på internet. En kort sammanfattning finns även i presentationen nedan.

Genomförande

Inled lektionen med att läsa tillsammans om domännamn och webbadresser. Gå sedan vidare till övningarna som handlar om att  förstå webbadressers uppbyggnad och om att kunna se vem som är innehavare av ett domännamn. Du hittar lösningen till uppgiften i lektionsdel 3 ”En lurig webbadress” här.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innhåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

En webbadress olika delar

Instruktioner

Läs texten och besvara frågorna tillsammans.

Frågor att besvara

 1. Vad står http:// för?
 2. Vad står https:// för?
 3. Vad står URL för?
 4. Vad står www för?
 5. Vad är en subdomän?
 6. Vad är ett domännamn?
 7. Vad är en katalog?
2 Lektionsdel 2:

Granska olika domännamn

Instruktioner

Ta reda på mer om domännamn genom att besvara frågorna.

Undersök några domännamn

 1. Undersök skolans webbadress. Ta reda på mer information om domännamnet genom att använda sökfunktionen ”Sök domän” på internetstiftelsen.se (det gäller om skolans webbplats ligger på en .se-adress, annars kan du använda sökfunktionen på whois.com).
 2. Varför kan det vara viktigt att kunna ta reda på mer om ägaren bakom ett domännamn?
 3. Undersök domännamnet ”blogg.se”. Vad kan du ta reda på om domännamnet?
3 Lektionsdel 3:

En lurig webbadress - vem står bakom den?

Instruktioner

Webbadressen i den här uppgiften är lite extra klurig. Arbeta tillsammans med en kompis och plocka isär den genom att besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Vilket är domännamnet?
 2. Vilken toppdomän ligger adressen på?
 3. Varför tror ni att webbadressen ser ut som den gör?
 4. Vem/vilka vill man låtsas vara?
 5. Vill man lura någon? Motivera ert svar.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss