Granska kändisar på nätet - vilken bild ger vi av oss själva på nätet?

Lektionen handlar om att kritiskt granska de bilder som kändisar ger av sig själva på nätet.

Lektionen är skapad av Filippa Mannerheim (historie- och svensklärare) som en del av ett arbete kring nätetikett.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera kring den bild vi ger av oss själva och får av andra på nätet utifrån vad vi väljer att visa och dela.

Förberedelser

Du bör som lärare ha gjort den första delen av lektionen själv innan du gör den med dina elever. Granska den bild som du ger av dig själv på nätet. Vad berättar du om? Dina hobbies, ditt arbete, din familj eller är det något annat?

I två av övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera kostnadsfria online-tjänster för att skapa mindmaps, vi kan till exempel rekommendera MindMup.

Genomförande

Lektionen består av följande delar:

 • En individuell kartläggning och reflektion kring den bild eleverna ger av sig själva på sociala plattformar.
 • En gemensam kartläggning av den bild en kändis ger av sig själv på nätet.
 • En avslutande reflektion om hur vi styr bilden av oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss, genom att välja vad vi delar och gör på sociala plattformar.
Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vi är vad vi delar

Instruktioner

Arbeta enskilt med uppgiften nedan.

Uppgift

Gör en mindmap över den du är på nätet. Utgå från de plattformar som du använder där du inte är anonym. Välj några exempel som du tycker är typiska för dig – bilder eller filmer du har lagt ut, inlägg du har skrivit, saker du har delat och kommentarer du har skrivit. Beskriv några av dina vanligaste nätaktiviteter och reflektera över vilken bild du ger av dig själv till andra.

Var så ärlig du bara kan!

Frågor som kan hjälpa dig att kartlägga bilden av dig själv

 • Vilka plattformar syns du på? Ge några exempel och berätta vad du gör där.
 • Är det något intresse du har som dominerar? Vad? Hur märks det?
 • Vad handlar dina inlägg om? Ge några exempel och kommentera dem.
 • Hur uttrycker du dig om du skriver något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Använder du förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 • Kommenterar du andras inlägg och material? I så fall hur?
 • Vad är typiskt för det du delar till andra – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar du det?
 • Vad föreställer de bilder och filmer du lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av dig som person utifrån dina bilder?
 • Tycker du att något du gör eller delar på nätet skiljer sig från vad du ser att andra jämnåriga gör?
 • Vilken uppfattning skulle någon som inte känner dig (exempelvis en framtida arbetsgivare som googlat dig) få av dig tror du?
2 Lektionsdel 2:

Kartlägg en kändis på nätet

Instruktioner

Arbeta med uppgiften nedan tillsammans med en klasskompis.

Uppgift

Kartlägg en valfri kändis via personens officiella sidor på nätet (Twitter, Facebook och Instagram och så vidare). Gör en mindmap av den bild ni får av kändisen.

Förslag på kändisar:

 • Jockiboi
 • Jonna
 • Pewdiepie
 • Therese Lindgren
 • Emma Watson
 • Justin Bieber

Frågor att använda som stöd

Använd frågorna nedan som stöd i din kartläggning av kändisen.

 • På vilka plattformar syns kändisen? Ge några exempel och berätta vad han/hon gör där.
 • Är det något intresse som dominerar deras nätnärvaro? Vad? Hur märks det?
 • Vad handlar inläggen om? Ge några exempel och kommentera dem.
 • Hur uttrycker sig kändisen när den skriver om något? Ironiskt? Trevligt? Retsamt? Poetiskt? Slarvigt? Med vilka förkortningar och symboler? Ge exempel och beskriv.
 • Kommenterar kändisen andras inlägg och material?
 • Vad är typiskt för det som kändisen delar – bilder, filmer, musik, inlägg och så vidare? Hur kommenterar kändisen det?
 • Vad föreställer de bilder och filmer som kändisen lägger upp? Vad förmedlar de? Ge några exempel. Vilken uppfattning får man av personen utifrån bilderna?
 • Tror du att kändisen uppdaterar sina sociala plattformar själv? Motivera ditt ställningstagande med hjälp av exempel.
3 Lektionsdel 3:

Gemensam sammanfattande reflektion

Instruktioner

Reflektera tillsammans i grupp kring frågorna.

Frågor att reflektera kring

 1. Vad är de personer ni har undersökt på nätet kända för? Kan ni se någon skillnad i nätnärvaro mellan olika kändisskap?
 2. Vilken bild ger kändisar av sig själva på nätet?
 3. Ibland hör man uttrycken ”en sann bild av sig själv” och ”hela bilden av sig själv”. Diskutera vad det innebär.
 4. Ger kändisar en tillförlitlig och/eller hel bild av sig själva? Förklara hur du tänker och ge gärna exempel.
 5. Kan man veta om den bild som människor ger av sig själva i sociala medier är tillförlitlig och/eller hel? Spelar det någon roll?
 6. Hur kan du påverka den bild som andra får av dig på nätet?

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss