Granska fejkade sidor på nätet

Lektionen ger eleverna verktyg för att kritiskt granska fejksidor på nätet.

Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen har arbetat fram materialet som en del av Digitala lektioner.

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge eleverna grundläggande kunskaper i att kunna värdera information som de möter i sociala medier. Eleverna lär sig en metod för att söka källan till, och ställa frågor kring, nyheter de tar del av i sociala flöden.

Förberedelser

Titta på avsnittet ”Källkritik: Fejkade sidor” från UR i lektionsdel 1. Avsnittet handlar om fejkade nyheter och tar utgångspunkt i Viralgranskarens arbete med att ta reda på mer om historier som sprids på nätet.

Genomförande

Inled lektionen med att titta tillsammans på ”Källkritik: Fejkade sidor” från UR om att granska fejkade sidor. Låt eleverna besvara frågor om innehållet. Därefter får de öva på metoden som presenteras i filmen genom att googla och undersöka några fejkade sidor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på UR:s film "Källkritik: fejkade sidor"

Instruktioner

Titta tillsammans på avsnittet från UR nedan och svara sedan på frågorna.

Avsnitt att titta på

Programmet är hämtat från UR Skola och finns tillgängligt till den 30 juni 2019: https://urskola.se/Produkter/191017-Kallkritik-Fejkade-sidor

Frågor att besvara

 1. Vad karaktäriserar en fejksida på nätet?
 2. Vilka syften kan det finnas till fejksidor, fejkskribenter och fejknyheter? Vad vill sidan uppnå? Ge flera förslag.
 3. Hur ska man förhålla sig till nyheter som man tar del av i sina sociala flöden?
 4. Är det okej med fejksidor på nätet? Ta fram argument både för och emot.
2 Lektionsdel 2:

Granska några fejksidor

Instruktioner

Arbeta med uppgiften nedan tillsammans med en kompis.

Uppgift

Googla på orden ”Fejksidor på nätet” och arbeta med frågorna nedan.

 1. Vilka fejkade nyhetssidor känner du och dina kompisar till?
 2. Känner ni igen någon av de fejkade sidorna som finns på listorna i ert sökresultat?
 3. Välj två av sajterna och granska dem genom att ta reda på vem eller vilka som ligger bakom sidorna.
 4. Går det att förstå syftet med sidorna? Vill de påverka, skämta eller tjäna pengar? Förklara hur ni tänker.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss