Granska digitala identiteter - vem är vem på internet?

Lektionen handlar om vilka syften som kan ligga bakom nätfiske och falska identiteter på nätet.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om förekomsten av falska identiteter, bedrägerier och grooming på nätet.

Förberedelse

Läs igenom lektionen. Om du känner dig osäker kring företeelser som falsk identitet, nätbedrägerier, grooming och catfishing rekommenderar vi att du tar del av valda delar av de länktips du hittar här:

Utifrån dina elevers ålder och deras erfarenhet av att vara aktiva på nätet bör du också ta ställning till vilka frågor kopplade till bilden du vill att eleverna ska koncentrera sitt samtal kring. Du hittar frågorna i samband med bilden men kan själv redigera dem innan du delar med dina elever. Var uppmärksam på elevernas reaktioner och avsluta lektionen med någon form av ”exit ticket” där du har möjlighet att fånga upp enskilda elevers eventuella oro och frågor.

Genomförande

Titta på bilden tillsammans eller låt eleverna ta del av den på egen hand. Låt alla fundera några minuter kring bilden innan ni samtalar om den. Använd frågorna som stöd om det behövs. Avsluta lektionen i lugn och ro så att alla hinner reflektera enskilt.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 7-9)

Individer och gemenskaper

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vem där?

Instruktioner

Beskriv och samtala om bilden.

Vem där?

Titta på bilden. Vad ser du på bilden? Beskriv den.

Vad tror du bilden handlar om? Fundera en stund på egen hand, innan ni samtalar om bilden tillsammans.

Frågor att besvara om bilden

 1. Beskriv vad du ser på bilden.
 2. Vem eller vilka har skrivit det som vi ser på skärmen?
 3. På bilden syns en katt titta fram bakom skärmen. Vad symboliserar den?
 4. I förgrunden står en person, vem symboliserar den? Hur tror du att den personen känner sig?
 5. Vilka råd skulle du vilja ge personen i förgrunden?
 6. Hur ska personen agera för att kunna avgöra om avtaren till kontot är ”riktigt” eller inte? Ge personen dina tre bästa tips.
2 Lektionsdel 2:

Hur använder du sociala medier?

Instruktioner

Besvara frågorna nedan, först enskilt sedan tillsammans med en kompis. (Ni kan om ni vill göra en liten undersökning (enkät) och fråga alla i klassen).

Frågar att besvara om agerande i sociala medier

 1. Hur brukar du agera i sociala medier? Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till dina kompisar? Om ja, när och hur ofta?
 2. Brukar du lajka, göra tummen upp eller skicka hjärtan till människor du inte känner i sociala medier? Om ja, hur ofta?
 3. Har du någon gång låtsas vara någon annan än dig själv på nätet?
 4. Har du eller någon du känner ljugit på sociala medier om vilka ni är?
 5. Vilka anledningar kan ligga bakom att någon utger sig för att vara någon annan än sig själv?

Frågor att besvara om att bli utnyttjad på nätet

 1. Hur gör du för att vara säker på att den du har kontakt med på nätet verkligen är den hen säger?
 2. Vad gör du om du misstänker att någon som du eller en kompis chattar med inte är den hen säger?
 3. Catfishing och grooming är två företeelser kopplade till sexuellt utnyttjande av barn, unga och vuxna på nätet. Hur får personer som vill lura eller utnyttja andra kontakt? Vad är det som gör att den som blir kontaktad inte bara säger nej?
 4. Kan vem som helst råka ut för att bli lurad eller utnyttjad vid kontakter på nätet?
 5. Hur minskar man riskerna? Kom med förslag.
 6. Vad gör du om du misstänker att du eller någon du känner blivit lurad kanske utsatt för nätfiske (försökt komma över personliga uppgifter) eller grooming?
3 Lektionsdel 3:

Fula fiskar eller coola katter?

Instruktioner

Förklara orden som finns i listan nedan.

Vet du vad orden betyder?

Ett bra sätt att skydda sig på nätet är att veta vad som kan hända. De allra flesta blir aldrig utsatta för värre saker på nätet än att någon inte gillar det man skriver. Men du vet säkert också att det händer att barn, unga och vuxna drabbas av övergrepp och brott på nätet. Orden i listan handlar om det. Prata om vad de betyder och vad du kan göra om något händer dig eller någon du känner.

 • nätfiske eller phishing
 • catfishing
 • grooming
 • scam
 • falsk identitet
 • sol-och-vårare

Här kan du slå upp orden.

4 Lektionsdel 4:

Exit-ticket

Instruktioner

Läs igenom citatet av Sherry Turkle och samtala om identitet på nätet.

Sociolog Sherry Turkle har skrivit mycket om identitet. Bland annat har hon skrivit:

”You can be whoever you want to be. You can completely redefine yourself if you want. You don’t have to worry about the slots other people put you in as much. They don’t look at your body and make assumptions. They don’t hear your accent and make assumptions. All they see are your words.”

Fritt översatt:

”Du kan vara den du vill vara. Du kan bli någon helt annan. Du behöver inte bry dig om de fack som människor placerar dig i. De kan inte titta på dig och göra antaganden om vem du är. De kan inte höra hur du pratar. Allt de ser är dina ord.”

Håller du med Sherry Turkle? Innebär internet denna frihet för dig? Och om så, vad krävs?

Frågor att fundera vidare kring

 • Vilken frihet kan internet/sociala medier medföra om man kan vara anonym, eller låtsas vara någon annan?
 • Vilka risker finns med att vi inte alltid vet vem det är vi pratar med i sociala medier/på internet?
 • Hur kan vi balansera behovet mellan att få kunna vara fri att bygga en ny identitet och risken för att bli lurade?
 • Tror du att kunskaper i källkritik kan hjälpa så att du inte blir lurad i mötet med andra på nätet? Om ja, beskriv hur.
 • Finns det andra kunskaper som göra att man minskar risken för att bli lurad?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss