Granska bilder

Lektionen ger en grundläggande introduktion i hur du granskar bilder på nätet.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gjort för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att ge eleverna grundläggande kunskaper i att granska bilder. Eleverna lär sig en metod för att söka, och ställa frågor kring, bilder på nätet.

Förberedelser

Titta på avsnittet Bildsökning i serien ”Källkritik” från UR, under lektionsdel 1. Avsnittet handlar om att granska bilder och tar sin utgångspunkt i Viralgranskarnas arbete med att ta reda på mer om historier som sprids på nätet.

Genomförande

Inled lektionen med att titta tillsammans på UR-programmet ”Källkritik – Bildsökning” om att granska bilder. Låt eleverna besvara frågor om innehållet. Nästa steg är att visa eleverna en metod för att granska bilder kritiskt och låta dem öva på den. Eleverna sammanfattar vad de lärt sig genom att välja en av uppgifterna som handlar om att använda och sammanfatta sina kunskaper i

1. en egen lathund
2. använda bilder för att göra en instruktion
3. läsa två artiklar (på engelska)och skriva ett PM om hur bilder används för att förstärka budskap.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på UR:s film Källkritik: Bildsökning

Instruktioner

Titta tillsammans i klassen på avsnittet nedan och svara sedan på frågorna.

Klippet är hämtat från UR-skola ”Källkritik: Bildsökning” och finns tillgängligt till den 3o juni 2019. https://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning

Frågor att besvara

 1. Vad symboliserar regnbågen?
 2. Vem är Putin? Vilken inställning har han till det som regnbågssymboliken står för?
 3. Varför får bilden av en regnbågskudde från IKEA som heter ”Putin” sådan spridning?  Ta fram flera förklaringar.
 4. Skulle du välja att sprida bilden av regnbågskudden? Motivera ditt svar.
 5. Hur kan man ta reda på om en bild är tillförlitlig eller inte? Beskriv arbetsmodellen.
2 Lektionsdel 2:

Granska några bilder

Instruktioner

Använd den metod för att granska en bildkälla på nätet som är beskriven nedan och som presenterades i filmen, och ta reda på mer om bilderna i övningen.

Metod för att granska bilder

 1. Titta på bilden. Finns det olika ”kvaliteter” på olika delar av bilden?
 2. Sök efter bildens första publicering genom att ”bildgoogla”.
  1. Så här bildgooglar du:
   a) Högerklicka på den bild som du vill använda och välj alternativet kopiera bildadress.
   b) Gå till images.google.com och klistra in bildadressen i sökrutan.
   c) Titta igenom sökresultaten.
 3. Kontakta bildens upphovsman för att ta reda på vilket syfte som finns bakom bilden.

Pröva metoden med en eller flera av bilderna

Frågor att undersöka

 • Var finns bilden publicerad?
 • Hur får bilderna användas?
 • Vem/vilka är fotograferna?
3 Lektionsdel 3:

Undersök fler bilder

Instruktioner

Arbeta i par. Använd modellen ovan och ta reda på mer om några kontroversiella bilder.

Bilder att undersöka

 1. Ta reda på mer om en eller flera av dessa bildmanipulationer.
  • Arthur Rothstein och hans bild från 30-talets torka.
  • Brian Walskis bilder från Irak-kriget.
  • Peter Guzlis bild från World Trade Center 2001.
  • Roger Fentons kanonkulor.
 2. Presentera vad ni har tagit reda på om bilderna och berätta hur ni upptäckte att de fanns felaktigheter.
4 Lektionsdel 4:

Sammanfatta era bästa tips för att granska bilder på nätet

Instruktioner

Arbeta i grupp och gör en av uppgifterna nedan.

Uppgift

 1. Skriv en lathund/guide om hur man granskar bilder på nätet. Tänk er att er mottagare är en person som ofta delar falska och fejkade bilder.
 2. Använd bilderna nedan för att göra en guide som förklarar hur bilder används för att vinkla händelser, genom vad som bilden väljer att berätta och inte.

  Bild 1. Vilken berättelse berättar bilden?Bild 2. Vilken berättelse berättar bilden?

 3. Titta på bilderna som används i följande historier och diskutera hur bilder används för att förstärka och skapa budskap.  Sammanfatta er diskussion i ett kortfattat PM.
  1. Donald Trump’s inaugural crowds don’t quite measure up to Barack Obama’s by Philip Bump 20 jan 2017 (granskade 4 mars 2019)
  2. Time magazine’s major mistake on the crying-girl cover by Aaron Blake (granskad 4 mars 2018)

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss