Grunderna i programmering - sammanfatta begreppen (lektion 5 av 5)

Lektionen sammanfattar och förklarar några centrala begrepp inom programmering.

Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens tillsammans med elever.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera begreppet buggar och visa att fel är en naturlig del av programmering.

Förberedelser

Denna lektion passar bra som fortsättning när man har gjort materialet:

Genomförande

Lektionen kan antingen göras som en enskild uppgift och får då ett större fokus på läsförståelse, eller så kan man göra en genomgång tillsammans av alla ord/begrepp först. Sedan löser eleverna korsordet. Avsluta med en gemensam genomgång av korsordet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva på dator.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Tekniska lösningar

  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Läs igenom ordlistan

Instruktioner

Arbeta i par och läs texten nedan.

Läs texten

Läs igenom orden och begreppen. Det är viktigt att läsa noga.

2 Lektionsdel 2:

Gör korsordet

Instruktioner

Arbeta i par med att göra korsordet.

Uppgift

Lös korsordet nedan.

3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta

Instruktioner

Gå igenom korsordet gemensamt i klassen.

Frågor att diskutera i helklass

  • Fanns det begrepp som du inte kunde?
  • Vilka begrepp var nya?

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss