Grunderna i programmering - hitta buggen (lektion 4 av 5)

Lektionen handlar om att öva på grunderna i programmering genom att lära sig mer om begreppet buggar.

Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens tillsammans med elever.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att introducera begreppet buggar och visa att fel är en naturlig del av programmering.

Förberedelser

Denna lektion passar bra som fortsättning när man har gjort materialet:

Då har eleverna med sig förkunskaperna kring hur instruktionerna är skrivna och vad de betyder samt algoritmens tre regler.

Genomförande

Börja med att prata om felsökning och gör en eventuell kort repetition av instruktionerna. Eleverna får sedan arbeta med materialet. Avsluta med återsamling.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad betyder orden?

Instruktioner

Arbeta i par med frågorna nedan.

Frågor att besvara

 1. Vad är programmering?
 2. Vad är en algoritm?
 3. Vad innebär det att tänka datalogiskt?
 4. Vad är en sekvens?
 5. Vad är en loop?
 6. Vad betyder ordet bug på engelska?
 7. Vad är en bugg i programmeringsvärlden?
 8. Varför är det viktigt med felsökning vid programmering?
2 Lektionsdel 2:

Hitta buggen

Instruktioner

Arbeta med frågorna och arbetsbladet, först ensam och sedan tillsammans med en kompis.

Uppgift

 • Du ska skriva instruktioner på kartan. Använd väderstrecken:
  • N (norr) pil uppåt
  • S (söder) pil neråt
  • Ö (öster) pil höger
  • V (väster) pil vänster

3 Lektionsdel 3:

Reflektera

Instruktioner

Arbeta tillsammans med en kompis och reflektera över frågorna.

Frågor att reflektera över

 • Vad är en bugg?
 • Hur gör man för att felsöka?
 • Var det lätt att hitta buggarna?

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss