Grunderna i programmering - felsök | 4 av 5

Lektionen handlar om att öva på att hitta fel i programmering.

Lektionsförfattare: Anna Eriksson

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att arbeta med stegvisa instruktioner, samt vad som krävs för att de ska kunna konstrueras, beskrivas. Lektionen introduceras begreppet buggar, för att att felsöka programmeringskoden, vilket är en naturlig del av programmering.

Förberedelser

Denna lektionen är del av ett tema kring introduktion av programmering och det finns mer material:

Det underlättar om eleverna har förkunskaperna kring hur instruktionerna är skrivna och hur de ska tolkas.

Genomförande

Börja med att prata om felsökning och gör en eventuell kort repetition av instruktionerna. Eleverna får sedan arbeta med materialet. Avsluta med återsamling.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Att styra föremål med programmering.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hitta buggen

Instruktioner

Arbeta med arbetsbladet. Börja arbetet själv gör sedan övningen tillsammans med en kompis.

2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta

Instruktioner

Arbeta tillsammans med en kompis. Svara på frågorna.

Frågor att svara på

  • Vad är en bugg?
  • Hur gör man för att felsöka?
  • Var det lätt att hitta buggarna?

Lär dig mer om buggar i lektionen Buggar eller fel vid programmering.

3 Lektionsdel 3:

Arbeta vidare med programmering

Instruktioner

Arbeta vidare med programmering genom att göra lektionen Grunder i programmering- sammanfatta.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss