Får man säga vad man vill på nätet?

Lektionen berör dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Lektionen har Karin Nygårds tagit fram. Karin är utbildad lärare i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans lägre åldrar.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas kunskap om att det finns lagstiftning som reglerar vad man får säga och göra på nätet såväl som i livet utanför nätet.

Förberedelser

Läs igenom texterna och svaren till påståendena. Om du behöver, ta reda på hur man tar en skärmdump, kopierar/sparar mejl, kopierar/sparar sms. För att kunna spåra en IP-adress måste mejl sparas i original vilket kan vara bra att påminna sig om då en första reaktion lätt kan vara att fort radera det som är obehagligt eller hotfullt.

Målet med lektionen är att ge eleverna en förståelse för att lagar och regler även gäller på internet, men var beredd på att du inte kommer att kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår. Svaret på frågan om något är olagligt eller inte är många gånger, “det beror på”. Läs mer om brottslighet på nätet i Internetguiden Motverka nätmobbning och avsnittet ”Vad är brottsligt?” .

Genomförande

Inled lektionen med att låta eleverna reflektera kring sina egna beteenden på nätet. Läs texten om vad olaga hot är och låt eleverna formulera en förklaring med egna ord. Arbeta med att fundera kring några olika exempel på hot. Det finns också ett förslag på hur man kan föra samtal kring dessa i klassen.

Se läroplanskoppling

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet religionskunskap (årskurs 7-9)

Etik

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Har du sagt något du inte menar?

Instruktioner

Fundera på egen hand över påståendena nedan.

Påståenden att fundera över

Läs eller lyssna till påståendena och fundera på om de gäller dig. Du behöver inte visa eller berätta om dina svar.

 • Det har hänt att någon har sagt saker till mig som har gjort mig rädd och orolig på nätet.
 • Jag kan ha sagt väldigt hemska saker till någon på nätet utan att egentligen mena det.
 • Jag kan ha sagt eller gjort hotfulla saker som jag vet har skrämt någon.
 • När jag blir riktigt arg eller ledsen händer det att jag säger saker jag inte menar.
 • Om någon hotar eller skrämmer mig säger jag till någon vuxen direkt.
2 Lektionsdel 2:

Vad är olaga hot?

Instruktioner

Läs igenom texten om olaga hot och besvara sedan frågorna.

Olaga hot

Det finns en lag som säger att man inte får hota en annan människa eller den personens nära egendom. Det är ett brott som kallas olaga hot. Den lagen är till för att skydda oss. Du kanske har hört någon som är riktigt arg säga ”jag ska döda dig”. Hur hemskt det än låter är det inte alltid den som säger det verkligen begår ett brott. Det beror på att lagen om olaga hot säger att hotet måste uppfattas som allvarligt och på riktigt av den som blir hotad.

Men ibland är det faktiskt ett brott att säga ”jag ska döda dig ” eller ”du kommer aldrig mer se din hund”. Det är ett brott om den tar emot hotet blir rädd på riktigt. Dessutom är det så att om den som hotas blir rädd på riktigt, spelar det ingen roll om personen som sa ”jag ska döda dig” menade det eller inte. Man får helt enkelt inte skrämmas eller hota!

Om du råkar höra någon prata eller säga något om att hen vill skada eller döda dig kan det också räknas som olaga hot. Det kan alltså vara olaga hot även om det inte sägs till dig direkt.

Frågor att besvara

 1. Vad är olaga hot?
 2. Vad krävs för att det ska vara olaga hot?
3 Lektionsdel 3:

Är detta olaga hot?

Instruktioner

Läs igenom påståendena och fundera över dem.

Är detta olaga hot?

Läs frågorna och fundera över om det är olaga hot.

 • Är det olaga hot att säga ”Jag ska strypa Nisses katt” till en kompis när ingen hör?
 • Är det olaga hot att säga till Nisse ”Jag ska strypa din katt”?
 • Är det olaga hot om en kompis säger till Nisse att du har sagt att du ska strypa hans katt?
 • Är det olaga hot att säga ”Jag ska strypa Nisses katt” till en kompis och Nisse går förbi och hör det?

Du hittar resonemang kring påståendena här.

4 Lektionsdel 4:

Hot på nätet

Instruktioner

Läs texten och diskutera i helklass.

Men hur är det då om någon skriver en riktigt hotfull kommentar? Är det också olaga hot? Ja, det är på precis samma sätt när det händer på nätet. Om den som blir hotad på nätet blir rädd på riktigt så kan personen som har skrivit att hen ska ”slå sönder dig” dömas för olaga hot. Samma lagar och regler gäller på nätet som i verkliga livet.

Hur gör du om det händer dig?

Diskutera i klassen hur man gör när man

 • tar skärmdumpar
 • sparar mejl
 • sparar andra meddelanden till exempel sms
 • spårar IP-adresser.

Kom ihåg! Om något som är dåligt händer dig eller någon annan på nätet, säg till. Prata med en kompis och med en vuxen som du litar på om det händer något på nätet som gör dig ledsen, arg eller som du undrar över. Mycket går att reda ut, bara man pratar om det.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss