Värdera din digitala integritet

Lektionen är en kort introduktion till begreppet integritet och ger eleverna möjlighet att ta ställning till olika frågor som rör detta.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Webbstjärnan gjort för att stärka pedagoger och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om vad integritet är. De får också en inblick i sina rättigheter och skyldigheter på nätet, samt får öva på att ta ställning, uttrycka sin åsikt, motivera sin ståndpunkt, lyssna på andras åsikter och reflektera över andras resonemang.

Förberedelser

Inför ett arbete med integritet behöver du som lärare kanske läsa på om integritet och vad det innebär på nätet. Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att titta igenom presentationen nedan. I den finns en kort film som introduktion. Gå också igenom alla de frågeställningar som finns i värderingsövningen, innan du genomför den tillsammans med dina elever.

Genomförande

Värderingsövningen som finns i denna lektion kallas Termometern och bygger på att eleverna ska ta ställning till olika påståenden med hjälp av att ställa sig längs en tänkt skala/termometer i förhållande till hur mycket de håller med om påståendet eller inte. Ett enkelt sätt att skapa en skala är att använda klassrumsväggarna. Låt till exempel klassrummets högra vägg betyda: Ja, håller helt med, och den motsatta väggen betyda: Nej, håller inte alls med, och en skala däremellan.

När eleverna sedan tar ställning till ett påstående, ska de placera sig längs med skalan. När alla tagit ställning, eller valt att avstå, bör du låta dem prata ihop sig med den/de som står närmast, för att motivera varför de valt att ställa sig just där.

Observera att det är viktigt att tydliggöra att det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter! Och att man får ändra sig, samt avstå från att ta ställning.

När du genomför värderingsövningen är det viktigt att du lyfter frågor kring integritet. Var tydlig med att vi i vissa situationer vill vara väldigt privata och då ha kontroll på vilka som vet vad om oss. Medan vi i andra situationer är helt öppna med att berätta privata saker om oss själva.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är integritet?

Instruktioner

 1. Besvara frågorna i formuläret nedan.
 2. Jämför dina svar med en kompis. Tycker ni lika? Om inte, vad beror det på?
2 Lektionsdel 2:

Integritet på nätet - en introduktion

Instruktioner

Läs texten om begreppet integritet nedan.

”Svenska Akademiens ordlista beskriver integritet som okränkbarhet och oberoende. När man pratar om integritet på nätet kan det handla om många olika saker. Det kan vara att du inte vill lämna ut för mycket privata detaljer på nätet. Det kan också vara att du vill skydda dina personuppgifter (till exempel var du bor, vad du heter med mera). Integritet på nätet kan också handla hur du förhåller dig till övervakning; hur information, som du delar med dig av, samlas in och används.”

Källa: Ungas integritet på nätet

Genomför sedan värderingsövningen gemensamt i klassen enligt nedan.

 1. Börja med att ta ställning till ett påstående i taget i listan genom att fundera på hur mycket du håller med om det.
 2. Ställ dig sedan längs den tänkta skalan/termometern i klassrummet på den plats som passar med hur mycket du håller med om påståendet.
 3. När alla tagit ställning pratar du ihop dig med den/de som står närmast och motiverar varför du valt din plats på skalan.

Observera att det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter! Du får ändra dig eller låta bli att välja.

Förslag till påståenden kopplade till integritet:

 • Rätten till internet är en mänsklig rättighet.
 • Jag har inga hemligheter.
 • Gratis är gott.
 • Allt som jag skriver på nätet är sånt som jag vill att alla ska veta.
 • Ingen borde få vara anonym på nätet.
 • Jag delar öppet allt jag gör på nätet.
 • Alla har rätten till en privat sfär även på nätet.
 • Det finns information som jag aldrig skulle dela på nätet.
 • I sociala medier är jag fri att skriva och vara vem jag vill.
 • Jag har rätt att sprida information om andra.
 • Allt jag delar med mina kompisar skulle jag kunna berätta för mina föräldrar.
 • Det är viktigt med integritet på nätet.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta samtalet kring integritet

Instruktioner

Avsluta övningen med att gemensamt prata kring hur ni i klassen ser på era möjligheter till att vara privata på nätet. Ni kan använda följande frågor som utgångspunkt:

 1. Kan man vara privat på nätet?
 2. Vilka rättigheter och skyldigheter finns på nätet?
 3. Är det viktigt med integritet på nätet?

 

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss