Klicka på bilden för att se video

En introduktion till källkritik

Lektionen ger eleverna en introduktion till ett källkritiskt förhållningssätt.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem granska digitala källors tillförlitlighet.

Förberedelser

Gå igenom påståendena i lektionsdel 1 och fundera kring när du skulle ha varit källkritisk och varför. De historier som eleverna ska studera närmare i lektionsdel 3 finns presenterade kortfattat i denna pdf.

Genomförande

Inled med att låta eleverna fundera enskilt innan de i par samtalar om när, och i vilka situationer, de skulle vara källkritiska. Därefter följer en gemensam genomgång av en metod att kritiskt granska påståenden. Slutligen får de pröva den källkritiska metoden de har lärt sig genom att granska ett antal händelser.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på filmen

Instruktioner

Titta på filmen med Kristina Alexanderson

2 Lektionsdel 2:

Källkritisk - varför behöver du vara det?

Instruktioner

Ta ställning till påståendena genom att resonera kring när du skulle tro på påståendet utan att reflektera, och när du skulle vara källkritisk.

Ta ställning till följande situationer

Skulle du vara misstänksam om

 • du läser matsedeln på skolans webbplats och det står att det under tre veckor bara är pizza, taco och hamburgare på menyn?
 • en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till imorgon?
 • Google skickar ett mejl till dig som säger att du vunnit 10 000 dollar i en tävling?
 • din mamma säger att skolan håller stängt en vecka för att taket har ramlat in?
 • din kompis säger att i sociala medier kan du vinna en resa genom att sprida en bild av en flygbiljett för ett flygbolag?
 • din mormor säger att Star Wars är den bästa film hon någonsin sett?
 • din kompis berättar att rektorn ska förbjuda Musica.ly eftersom mobilanvändning är farligt för barn?
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att Hesa Fredrik ska höras varje måndag för att öka kunskapen om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)?
 • Statens medieråd säger att en ny åldersgräns ska införas på filmer? Den nya åldersgränsen innebär att inga barn under 18 år får gå på bio utan målsmans sällskap.
 • FC Barcelona skickar ett mejl som säger att du kan vinna två biljetter till en match? Allt du behöver göra är att klicka på en länk.

Frågor att fundera kring

 1. Använd de källkritiska kritikerna för att granska påståendena:
  1. Är källan äkta?
  2. Är källan aktuell?
  3. Är källan oberoende?
  4. Är källan tendentiös?
 2. Hur använde du följande frågor för att vara källkritisk?
  • Vem säger vad?
  • Varför sägs detta?
  • När sades det?
 3. Varför behöver man vara källkritisk?
3 Lektionsdel 3:

Vad är källkritik och hur gör man?

Instruktioner

Läs kort om källkritik.

Källkritik

Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa (någon som påstår något) är trovärdig. Är det som källan påstår sannolikt, tillförlitligt eller sant?

Vad betyder det att en källa är:

 • sannolik?
 • tillförlitlig?
 • sann?

När du gör en källkritisk granskning kan du fråga:

 • Vem säger vad?
 • Varför sägs detta? Vad vill källan uppnå?
 • När skapades källan och av vem?
4 Lektionsdel 4:

Granska följande händelser kritiskt

Instruktioner

Utgå från följande historier från internet och granska dem kritiskt.

Uppgift

Ta ställning till vem som är källan (vem säger vad)? Och varför denna källa säger detta? Är historierna tillförlitliga?

Historier som du kan undersöka

 1. Familjebilderna Pam Dave Zaring delade på Facebook 12 januari 2018 av fotografen Lesa Hall.
 2.  Annonsen som Google presenterade 1 april 2017 om Google Wind som kan få molnen över Nederländerna att blåsa bort.
 3. Runsten var fejk  – en historia om en runsten som var till salu på Blocket som publicerades av Värmlands Folkblad 25 mars 2011.
5 Lektionsdel 5:

Tips på lektion att fortsätta med

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper i källkritik genom att göra lektionen Granska Youtube!

 

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss