Buggar eller fel vid programmering

Lektionen ger eleverna förståelse för att fel, eller buggar, uppstår när man programmerar. Buggar är en del av att programmera och de förekommer i alla programmeringsmiljöer, både i text- och blockprogrammering.

Lektionen grundar sig på material som vuxit fram och använts under lektioner med Christina Löfving (IT-mamman) i årskurs 1–6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att ge en grundläggande introduktion till begreppet buggar, det vill säga fel som uppstår när man programmerar.

Förberedelse

När du förbereder dig för lektionen är det viktigt att du funderar på situationer där din egen användning av teknik inte fungerat.

Genomförande

Lektionen inleds med att hela klassen tittar på en film där Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen, beskriver vad buggar är (se lektionsdel 1 nedan). Därefter följer två skrivuppgifter om buggar. I en av de övningarna ska eleverna göra en mindmap. Det finns flera bra mindmap-verktyg online, varav www.mindmup.com är ett av dem. I slutet av lektionen finns ett förslag till fördjupning som kan genomföras om tid och intresse finns.

Glöm inte att bjuda på dina misslyckanden och erfarenheter i samtalet kring buggar.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Att styra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem och nätverk för datakommunikation.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad är en bugg?

Instruktioner

Titta på filmen med Måns Jonasson (digital strateg på Internetstiftelsen) om buggar nedan. Sammanfatta sedan filmen i helklass genom att svara på de efterföljande frågorna.

Frågor att besvara

Titta först på filmen och sammanfatta den sedan genom att ni i klassen svarar på följande frågor:

 1. Vad är en bugg?
 2. Varför kallas buggar för buggar?
2 Lektionsdel 2:

Fel uppstår när man programmerar

Instruktioner

Lös uppgifterna tillsammans enligt nedan.

Uppgifter

 1. Prata med bänkgrannen om vilka fel som kan uppstå när du/ni använder digital teknik. Skriv ner era exempel. Diskutera i helklass och jämför era exempel.
 2. Gör en lista på tavlan över de fel som ni råkat ut för när ni använt digital teknik (mobiltelefoner, plattor och datorer).
 3. Be läraren berätta om ett tillfälle när hon/han blev arg på datorn.
 4. Varför uppstår det fel? Gör en gemensam lista.
3 Lektionsdel 3:

Den första buggen

Instruktioner

Lär er mer om begreppet bugg genom att lösa uppgifterna nedan.

Uppgifter

Ta reda på mer om begreppet bugg genom att utgå från nedanstående frågor. Använd filmen i lektionsdel 1 och skolbiblioteket för att ta reda på svaren.

 1. Varför kallas fel i programmerade program för buggar?
 2. Ta reda på mer om de första buggarna.
  • Hur fungerade de datorer som drabbades av buggar som de i bilden nedan?
  • Vem anses ha lanserat begreppet bugg?
 3. Sammanfatta det ni lärt er genom att klassen gör en gemensam mindmap om buggar.
Den första buggen sägs ha varit en nattfjäril. H96566k The First Computer Bug (Courtesy of the Naval Surface Warfare Center, Dahlgren, VA., 1988.) Public domain
4 Lektionsdel 4:

Förslag till fördjupning

Instruktioner

Se förslag till en fördjupningsuppgift nedan.

Fördjupningsuppgift

Ta reda på mer om begreppet debugging och Grace Hopper, som anses vara den som har använt begreppet först.

Använd gärna klippet för att förklara hur buggar och Grace Hopper brukar kopplas samman.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss