Introduktion till att programmera med Scratch (lektion 1 av 5)

Vad är en dator och på vilka sätt kan människor ge den instruktioner? Det är temat för den första lektionen av fem i programmeringsverktyget Scratch.

Lektionsförfattaren Lotta Ohlin Andersson är förstelärare i digitala verktyg på Hasslöskolan i Karlskrona.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att vara en introduktion till ett arbete med programmering i Scratch, ett blockprogrammeringsverktyg* eller programmering off-line som dansprogrammering.

*Blockprogrammeringsverktyg är ett verktyg där eleverna arbetar med programmering genom att använda block som sammanfattar kodsnuttar i ”vanlig” kod. Scratch är utvecklat av MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Förberedelser

Förbered dig gärna innan lektionen genom att titta igenom presentationen nedan, som riktar sig till dig som lärare, samt läs igenom övningarna i lektionen. Tänk på att det är viktigt att förmedla att programmering handlar om att prova, testa och göra om. Misstag och fel är nödvändiga delar för att kunna lösa problem.

I den här lektionsserien kommer eleverna bygga ett enkelt spel och du kan ta del av hur spelet byggs och skapas steg för steg på YouTube i serien Barnhack: Komigång med Scratch 1-7 med Måns Jonasson. Denna lektionen är del 1 av 5 i lektionsserien Introduktion till att programmera med Scratch.

Genomförande

Denna lektion är en grundläggande introduktion till programmering och innehåller ett samtal om hur en dator fungerar och vad kod och programmeringsspråk är. Lektionen kräver att eleverna har tillgång till bilden av datorn i lektionsdel 2 nedan, så att de kan samtala kring vad en dator är och hur den fungerar.

Vi rekommenderar att du efter denna introduktionslektion gör följande lektioner tillsammans med dina elever:

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Centralt innehåll i matematik (årskurs 4-6)

Taluppfattning och tals användning

 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik, samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Inledande frågor kring programmering

Instruktioner

Fundera på frågorna enskilt och svara sedan tillsammans med en kompis.

Frågor att besvara

 1. Varför ska du lära dig programmera?
 2. Vad är en dator? Hur fungerar den?
 3. Har du någonsin blivit arg på din dator eller mobiltelefon?
 4. Känner du till några språk som datorn förstår?
 5. Vad är ett programmeringsspråk?
 6. Vad är kod?
2 Lektionsdel 2:

Det här är en dator

Instruktioner

Läs igenom texten som beskriver vad en dator är och besvara frågorna.

Förenklat består en dator av fyra delar. Det gäller datorn som du kanske har framför dig just nu, datorn hemma på skrivbordet, din mobiltelefon eller något annat som är datoriserat.

 1. En processor. Processorn fungerar som datorns hjärna. Det är processorn som utför instruktionerna en människa ger den.
 2. Ett minne. Minnet används dels för att lagra instruktioner i form av datorprogram, men också data (information) som exempelvis textdokument, bilder och musik.
 3. Delar för att presentera data, exempelvis en skärm eller en högtalare.
 4. Delar för att samla in data. För en traditionell dator kan det handla om en mus och ett tangentbord, medan en modern mobiltelefon har en skärm som det går att peka på. Processorn arbetar bara med ettor och nollor i form av något som kallas binära tal. Därför omvandlas också all information i en dator till ettor och nollor, till exempel när du rör datorns mus eller rör mobilens skärm.

Frågor att besvara

 1. Vad är en dator och hur fungerar den?
 2. Vilka delar består en dator av?
 3. Hur kan du styra datorn?
3 Lektionsdel 3:

Avslutande reflektion

Instruktioner

Samtala om frågorna i helklass.

Frågor att besvara

 1. Hur kan du styra en dator?
 2. Varför är det viktigt att förstå hur en dator fungerar?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss