Mer för lärare från IIS    
Detta är en test-version! Läs mer och hjälp oss att testa »

Integritetspolicy

IIS ansvarar enligt personuppgiftslagen för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS främjandeverksamhet.

Laglig grund för behandling är att kunna uppfylla avtalet mellan IIS och dig samt legitimt intresse. Det legitima intresset avser att kunna marknadsföra Digitala Lektioner.

IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos IIS

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till IIS till nedan angivna kontaktuppgifter.

För att kunna använda funktionen ”Spara till Google Classroom” och ”Spara till Google Drive” så behöver du ge ditt godkännande att vårt lektionsinnehåll får sparas ner till ditt Google-konto. IIS sparar inga uppgifter om ditt Google-konto.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 92073, 120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
info@iis.se
Org. nr 802405-0190
www.iis.se

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss