God jul och gott nytt år

Tack för en fantastiskt höst!

Vilken fantastisk höst vi har haft på Digitala lektioner! När vi startade hösten 2018 var det med en ny läroplan och nya krav på att ni i skolan ska arbeta med digital kompetens som en del av skolarbetet. Vi på Internetstiftelsen valde att möta upp detta behov med en ny tjänst – Digitala lektioner. Webbplatsen har besökts av över 150 000 användare och har i dagsläget 120 lektioner som utvecklar adekvat digital kompetens, vilket lett till att Digitala lektioner numera är en självklar del av många lärares arbete med digital kompetens.

Ägna första dagarna på den nya terminen åt digital kompetens
I början av terminen kan det vara bra att starta med uppgifter som är enkla och färdiga. Därför vill vi tipsa om två lektioner som inte kräver några förberedelser samtidigt som du kan få till en givande lektion kring digital kompetens.

Fågel i burÄr fågeln farlig?
Du kan göra lektionen Värdera källor – Är fågeln farlig?, som med en bild som utgångspunkt gör att du och dina elever kan ha ett samtal om vad det innebär att vara källkritisk. Gå till lektionen.

 

 

 

Hur fungerar en dator?
Vill du arbeta med programmering innan jul? Då tipsar vi om lektionen Hur fungerar en dator? Diskutera med dina elever vad en dator kan och inte kan göra. Denna lektion är en bra start eller en bra sammanfattning för ett arbete med digital kompetens. Gå till lektionen

Här kommer några tips till dig som vill förkovra dig under terminen

Vi vill slutligen tipsa om vår satsning internetkunskap.se som vi tagit fram för vuxna för att de ska kunna stärka sin digitala kompetens. Där finns filmer, artiklar och massor med material som du som pedagog kan använda för att stärka din digitala kompetens. Nyligen släppte vi ett nytt avsnitt om säkerhet och vanlig IT-brott.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss