Handledarutbildning för pedagoger i digital kompetens

I sommar genomfördes läroplansförändringar med fokus på digital kompetens. För att hjälpa skolan att möta de nya kraven erbjuder Internetstiftelsen, organisationen bakom Digitala lektioner, kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens. 

Utbildningstillfällen hålls med jämna mellanrum i våra lokaler i Stockholm, aktuella datum hittar du alltid här. Vi erbjuder oss dessutom att packa ner vårt koncept i resväskan och komma till andra orter! Läs mer om utbildningens innehåll längre ner på den här sidan.

Vill du att vi kommer till dig? För att vi ska kunna åka behöver det vara minst 70 deltagare. Utbildningen är kostnadsfri, du som arrangör står endast för lokal och eventuell mat till deltagarna. Välkommen att kontakta oss på  info@digitalalektioner.se för mer information och intresseanmälan.

För vem?

Utbildningen riktar sig till personer som fått i uppdrag av din rektor att leda din skola eller kommuns arbete med digital kompetens inom grundskolan, till exempel IT-pedagoger, förstelärare med fokus på digitala verktyg, IKT-lärare eller liknande.

Program för utbildningen

Ungefärliga hållpunkter. Kan ändras och anpassas efter tillfälle och behov.

08:30-09:00 Introduktion av lärresursen Digitala lektioner
09:00-09:30 Resurser för att stärka den digitala kompetensen
09:30-09:45 Bensträckare
09:45-10:30 Öppen punkt
10:30-11:30 Att handleda sina kollegor till Digital kompetens

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:15 Stationsarbete
13:30-14:15 Stationsarbete
14:30-15:00 Kaffe
15:00- 15:45 Stationsarbete
16:00-16:30 Gemensam avslutning

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss