Fortbildning

I över tio år har vi på Internetstiftelsen jobbat för att främja arbetet med digital kompetens i skolan och funnits som ett stöd för lärare i deras arbete – både genom att arrangera kurser och konferenser samt genom att ge handfast hjälp i det praktiska arbetet som pågår i klassrummet varje dag. Ett exempel är digitalalektioner.se som du är inne på just nu, ett annat är kostnadsfria handledarutbildningar i digital kompetens. Här hittar du information om våra aktuella fortbildningserbjudanden.

För att hjälpa skolan att möta de nya kraven i läroplanen kring digital kompetens satsar Internetstiftelsen på flera olika former av fortbildningsinsatser för lärare.

Fortbildning för handledare i digital kompetens

Med jämna mellanrum erbjuder vi en kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens, både i Stockholm och i andra delar av landet.

Den fullspäckade dagen ger dig en bild av vad digital kompetens innebär – både generellt och i skolan. Med utgångspunkt i vår öppna lärresurs Digitala lektioner fokuserar vi på praktiskt arbete. Du får med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna. Dagen är också en utmärkt möjlighet att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra.

Vill du att vi ska komma till din region och hålla samma utbildning? Vi erbjuder oss, i mån av tid, att komma till andra orter. Läs mer här

Kommande datum:

Inspelade presentationer:

För dig som inte har möjlighet att delta på vår fortbildningsdag så hittar du inspelningar av flera av presentationerna här.

Föreläsningar med Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång att arbeta med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och nu bland annat med Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner. Kristina brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till boken ”Källkritik på internet”. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare kring bland annat digital kompetens i skolan och digital källkritik.

Vill du att Kristina Alexanderson ska föreläsa på en lärarkonferens eller liknande som du arrangerar? Välkommen att kontakta oss med en intresseanmälan! Kravet är att det är minst 200 personer som deltar.

Här medverkade Kristina under hösten 2018:

 • 11/8 – Way Out West, Göteborg, panel om behovet av Digital Källkritik
 • 14/8 – Uppstartsdag för Sigtuna lärare föreläsning kring Digital kompetens (Presentationen hittas här)
 • 16/8 – Föreläsning på Digitaliseringsdag i Alvesta för kommunens lärare, Alvesta(Presentationen hittas här)
 • 17/8 – Föreläsning och workshop kring Digital Källkritik, Lärardag i Karlshamn (Presentationen hittas här)
 • 20/9 – Föreläsning kring Digital Källkritik, Kompetensutvecklingsdag för lärare i Visby
 • 2/10 – Föreläsning på KETT (Katrineholm) kring Digital kompetens
 • 4/10 – Föreläsning kring Digital Källkritik, Länsstudiedag i Östergötland, Norrköping
 • 18-19/10  SETT SYD, Malmö
 • 19-20/11  Internetdagarna – Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?, Stockholm (Ta del av Internetdagarna i efterhand via Youtube här)
 • 21/11 – Workshop i Digital Källkritik på konferensen Skolbibliotek 2018, Stockholm
 • 25/11 Föreläsning LR-student (årsmöte Helsingborg)
 • 27/11 – Föreläsning kring Digital kompetens på Mediapoolen, Skövde
 • 28/11 – Föreläsning kring Digital kompetens på Mediapoolen, Borås
 • 28/11 – Tekniska museets lärarkväll
 • 5/12 – Fortbildningsdag kring digital kompetens, Västerbotten

Här medverkar Kristina under våren 2019:

 • 9/1 2019 – Fortbildningsdag för utbildningsförvaltningen, Falköping
 • 23-25/1 2019 – BETT London
 • 13/3 2019 GETT
 • 20/3 2019 Växjö
 • 21/3 2019 – Nacka
 • 20/5 2019 – Trollhättan

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss