Fortbildning

Via Digitala lektioner erbjuder Internetstiftelsen kostnadsfri fortbildning för pedagoger kring digital kompetens.

Här hittar du information om våra aktuella fortbildningserbjudanden.

Vi erbjuder följande fortbildningsinsatser:

Alla Internetstiftelsens fortbildningssatsningar genomförs för att hjälpa skolan att möta de nya kraven i läroplanen kring digital kompetens.

Fortbildning för handledare i digital kompetens

Internetstiftelsen erbjuder kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens.

Kommande tillfällen:

 • 13 juni 2019 flyttad till 12 augusti 2019– Stockholm (Internetstiftelsen) Anmäl dig här
 • 14 juni 2019 flyttad till 13 augusti 2019– Stockholm (Internetstiftelsen) Anmäl dig här
 • 17 juni 2019 – Stockholm (Internetstiftelsen) Anmäl dig här

Läs mer och anmäl dig här.

Om utbildningen

Handledarutbildningen är en heldag som ger dig en möjlighet att nätverka med andra lärare i landet kring vad det innebär att handleda kollegor kring digital kompetens. Dagen har sin utgångspunkt i begreppet digital kompetens– både generellt och i skolan. Och vi utgår från vår öppna lärresurs Digitala lektioner och fokuserar praktiskt arbete. Du får med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna. Dagen är också en utmärkt möjlighet att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra.

Vill du att vi ska komma till din region och hålla samma utbildning? Vi erbjuder oss, i mån av tid, att komma till andra orter. Läs mer här.

Kostnadsfria föreläsningar med Kristina Alexanderson

Vill du att Kristina Alexanderson ska föreläsa på en lärarkonferens eller liknande som du arrangerar? Välkommen att kontakta oss med en intresseanmälan! Kravet är att det är minst 200 personer som deltar.

Här medverkar Kristina under våren 2019:

 • 9 jan 2019 – ”Om digital kompetens och skolans digitalisering” Fortbildningsdag för utbildningsförvaltningen i Falköping
 • 23-25 jan 2019 – BETT London
 • 6 februari 2019 – ”Om att handleda kring digital kompetens” Göteborg
 • 20 mars 2019 – Växjö
 • 21 mars 2019 – Nacka
 • 26 mars 2019 – Norrköping
 • 9 april 2019 – Vetenskapsfestivalens lärardag kring källkritik och informationssökning
 • 9 april 2019 – SETT-dagarna
 • 10 april 2019 – SETT-dagarna
 • 11 april 2019 – SETT-dagarna
 • 3 maj 2019 – Lidingö
 • 16 maj Göteborg workshop kring digitala lektioner
 • 20 maj 2019 – ”Digital källkritik – hur då?” – Mediapoolen i Trollhättan
 • 15 aug 2019 Nässjö

Om Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av landets ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång att arbeta med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och nu bland annat med Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner. Kristina brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till boken ”Källkritik på internet”. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Hon föreläser kring följande:

 • Hur du kan arbeta med digital kompetens i skolan
 • Digital källkritik
 • Skolans digitalisering
 • Barns användning av internet, utifrån Skolbarnen och internet 2018

Inspelade presentationer

För dig som inte har möjlighet att delta på vår handledarutbildning så hittar du inspelningar av flera av presentationerna här.

Internetdagarna 2018 – Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna?, Stockholm (Ta del av Internetdagarna i efterhand via Youtube här)

Presentationer från genomförda föreläsningar

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss