Vanliga frågor

 1. Vad är Digitala lektioner?
 2. Vad är digital kompetens?
 3. Vilka står bakom Digitala lektioner?
 4. Till vem riktar sig Digitala lektioner?
 5. Hur fungerar Digitala lektioner?
 6. Vad kan jag spara från digitala lektioner?
 7. Hur fungerar spara-funktionen på Digitala lektioner?
 8. Hur fungerar dela-funktionen på Digitala lektioner?
 9. Varför finns det ingen dela-funktion mot Microsoft Teams?
 10. Varför är Digitala lektioner gratis?
 11. Kan jag bidra med lektioner?
 12. Kan jag få löpande information om Internetstiftelsens skolsatsningar?
 13. Kommer ni att ta fram lektioner för förskolan eller gymnasiet?
 14. Vad innebär det att Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs?
 15. Varför samlar Internetstiftelsen in information om namn, skola, befattning och e-post när du registrerar dig för nyhetsbrev eller ska lämna synpunkter?

1. Vad är Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen, vars syfte är att bidra med en öppen digital lärresurs för att möta alla de läroplansändringar som skedde i och med att läroplanen uppdaterades 1 juli 2018. Fokus är på skrivningarna kring digital kompetens i läroplanen. Internetstiftelsen satsar även på flera olika former av fortbildningsinsatser för lärare, läs mer om dessa här.

2. Vad är digital kompetens?

Internetstiftelsen har i arbetet med digitala lektioner tagit avstamp i de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket anger. Skolverket menar att digital kompetens handlar om att:

1. Förstå hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle.
2. Kunna använda och förstå digital teknik.
3. Kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
4. Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Digitala lektioners mål är att ge möjligheter för lärare att utveckla alla elevers digitala kompetens i skolan.

3. Vilka står bakom Digitala lektioner?

Internetstiftelsen, står bakom satsningen. Internetstiftelsen är en allmännyttig organisation som ansvarar för Sveriges toppdomän .se och .nu, men som även arbetar för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Enligt stiftelsens urkund ska överskottet av domänverksamheten användas till att främja internets utveckling i Sverige.

4. Till vem riktar sig Digitala lektioner?

Internetstiftelsen har skapat digitala lektioner för lärare, pedagoger och skolbibliotekarier i svenska grundskolan för att stödja dem i arbetet med att stärka elevers digitala kompetens. Digitala lektioner är en del av Internetstiftelsens arbete för att stödja skolans arbete med de läroplansändringarna som skedde 1 juli 2018.

5. Hur fungerar Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs som är gratis. Syftet med Digitala lektioner är att presentera lektioner som stärker elevers digitala kompetens. Allt innehåll är fritt att ladda ner, bearbeta och använda, för alla i skolan och utanför. Du kan ladda ner alla lektioner till din Google Drive och dela övningar i Google Classroom. Du kan även ladda ner lektionerna som pdf:er.

 

6. Vad får jag spara från Digitala lektioner?

På Digitala lektioner finns det möjlighet att spara och ladda ner materialet. Du får ladda ner allt material gratis och sedan fritt bearbeta det eftersom resursen är en öppen lärresurs skapad för skolan.

7. Hur fungerar spara-funktionen på Digitala lektioner?

På Digitala lektioner kan du antingen spara hela lektioner eller delar av dem. Väljer du att spara hela lektioner kan det göras som pdf eller på Google docs. Du kan också spara alla lektionsdelar till ditt Google Classroom och göra uppgifter för eleverna.

När du använder funktionen för Google Classroom ber Google dig att ge Digitala lektioner tillstånd att spara ner innehåll till ditt Google-konto. Du måste ge Internetstiftelsen rätten att hantera data kopplat till ditt Google-konto. Dessa skrivningar kan upplevas som omfattande men krävs för att underlätta för dig som lärare. Spara-funktionen får tillstånd att göra det som läraren annars skulle ha gjort manuellt, det vill säga skapa filer i Classroom och sedan lägga uppgifter som ”Sparade inlägg”, alltså utkast.

Här följer förklaringar av vad spara-funktionen gör, tillsammans med Googles benämningar:

 • Spara filer till lärarens Google Drive (View and manage Google Drive files)
 • Visa kursnamn så att läraren kan välja var filen ska sparas (View and manage metadata of files in Google Drive, Manage your Google Classroom classes)
 • Lägga till uppgifter som ”Sparade inlägg” i Google Classroom (Manage course work and grades for students in the Classroom classes you teach and view the course work and grades for classes you administer.)

Spara-funktionen är byggd med Javascript och varken hanterar eller lagrar någonting på Internetstiftelsens servrar. Istället sker allt i användarens webbläsare. Internetstiftelsen har inget register över användare av Digitala lektioner och därför behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan skolan och Internetstiftelsen. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter kring detta.

När du använder Digitala lektioners spara-funktion sparar du ner lektionens innehåll och kan därefter fritt bearbeta och dela den på skolans lärplattform. Har du önskemål om att kunna spara i andra format? Kontakta oss via mejl.

8. Hur fungerar dela-funktionen på Digitala lektioner?

Om du klickar på dela-rutan kan du dela lektionen med kollegor eller andra via sociala medier.

9. Varför finns det ingen dela-funktion mot Microsoft Teams?

Vi har ännu inte hunnit implementera den funktionen men jobbar på integrationen mot Microsoft Teams och hoppas kunna lansera det under hösten 2018. Om ni använder Microsoft Teams på din skola får du gärna mejla oss input till info@digitalalektioner.se.

10. Varför är Digitala lektioner gratis?

Internetstiftelsen är en allmännyttig organisation som ansvarar för den svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu. I Internetstiftelsens urkund står det att Internetstiftelsen ska främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Syftet med lektionerna är att främja elevers digitala kompetens och stödja lärare i deras arbete.

11. Kan jag bidra med lektioner?

Vi tar tacksamt emot tips på lektioner och lektionsmaterial. Kontakta oss då via detta formulär.

12. Kan jag få löpande information om Internetstiftelsens skolsatsningar?

Ja, skriv upp dig för vårt nyhetsbrev för våra skolsatsningar här så får du information om nya lektioner, utbildningar och alla andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare först av alla!

13. Kommer ni att ta fram lektioner för förskolan eller gymnasiet?

Vi har tagit fram lektioner som täcker förändringen av läroplanen för årskurs 1-9 per den 1 juli 2018. För tillfället har vi inga planer på att ta fram lektioner för förskolan eller gymnasiet.

14. Vad innebär det att Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs?

Allt material på Digitala lektioner är tillgängligt under en öppen och fri Creative Commons licens – Erkännande PåSammaVillkor 4.0, vilket innebär att du fritt får ladda ner, bearbeta och sprida materialet. Det enda du behöver göra om du väljer att sprida dina bearbetningar är att berätta att du använt material från Digitala lektioner. Anledningen till att materialet på Digitala lektioner är öppet och fritt är för att alla elever i skolan ska få möjlighet att utveckla djupare digitala kunskaper.

15. Varför samlar Internetstiftelsen in information om namn, skola, befattning och e-post när du registrerar dig för nyhetsbrev eller ska lämna synpunkter?

Internetstiftelsen samlar in dessa uppgifter (namn, e-post, skola, befattning och ort) för att vi ska veta vilka kommuner som kommit i kontakt med Digitala lektioner. Användningen av tjänsten är gratis, och vi berättar gärna om när nyheter kommer, men för att vi ska kunna rikta vårt arbete med att sprida digital kompetens rätt, mot de som inte känner till Digitala lektioner, behöver vi veta vilka vi når.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss