Mer för lärare från IIS    
Detta är en test-version! Läs mer och hjälp oss att testa »

Vanliga frågor

 1. Vad är Digitala lektioner?
 2. Vilka står bakom Digitala lektioner?
 3. Till vem riktar sig Digitala lektioner?
 4. Hur fungerar Digitala lektioner?
 5. Hur fungerar spara-funktionen på Digitala lektioner?
 6. Hur fungerar dela-funktionen på Digitala lektioner?
 7. Varför finns det ingen dela-funktion mot Microsoft Teams?
 8. Varför är Digitala lektioner gratis?
 9. Kan jag bidra med lektioner?
 10. Kan jag få information om när nya lektioner publiceras?
 11. Varför finns det inte lektioner i alla ämnen?
 12. Varför finns det bara lektioner för mellanstadiet?
 13. Vad innebär ”test-version”?
 14. Vad innebär det att Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs?
 15. Varför samlar vi in information om namn, skola, befattning och e-post när du registrerar dig för nyhetsbrev, eller ska lämna synpunkter?
 16. Vad är digital kompetens?

1. Vad är Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att bidra med en öppen digital lärresurs för att möta alla de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens skrivs in i läroplanen.

2. Vilka står bakom Digitala lektioner?

Internetstiftelsen i Sverige, IIS,  står bakom satsningen. IIS är en allmännyttig organisation som ansvarar för Sveriges toppdomän .se och .nu, men som även arbetar för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Enligt stiftelsens urkund ska överskottet av domänverksamheten användas till att främja internets utveckling i Sverige.

3. Till vem riktar sig Digitala lektioner?

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har skapat digitala lektioner för lärare  i svenska grundskolan för att stödja dem i arbetet med att stärka elevers digitala kompetens. Digitala lektioner är en del av IIS arbete för att stödja skolans arbete med läroplansändringarna som sker hösten 2018.

4. Hur fungerar Digitala lektioner?

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs som är gratis. Syftet med Digitala lektioner är att presentera lektioner som stärker elevers digitala kompetens. Allt innehåll är fritt att ladda ner, bearbeta och använda, för alla i skolan och utanför. Du kan ladda ner alla lektioner till din Google Drive och dela övningar i Google Classroom. Du kan även ladda ner lektionerna som pdf:er.

5. Hur fungerar spara-funktionen på Digitala lektioner?

På Digitala lektioner kan du antingen spara hela lektioner eller delar av dem. Väljer du att spara hela lektioner kan det göras som pdf eller på Google docs. Du kan också spara alla lektionsdelar till ditt Google Classroom och göra uppgifter för eleverna.

När du använder funktionen för Google Classroom ber Google dig att ge IIS Digitala lektioner tillstånd att spara ner innehåll till ditt Google-konto. Du måste ge Internetstiftelsen i Sverige, IIS, rätten att hantera data kopplat till ditt Google-konto. Dessa skrivningar kan upplevas som omfattande men krävs för att underlätta för dig som lärare. Spara-funktionen får tillstånd att göra det som läraren annars skulle ha gjort manuellt, det vill säga skapa filer i Classroom och sedan lägga uppgifter som ”Sparade inlägg”, alltså utkast.

Här följer förklaringar av vad spara-funktionen gör, tillsammans med Googles benämningar:

 • Spara filer till lärarens Google Drive (View and manage Google Drive files)
 • Visa kursnamn så att läraren kan välja var filen ska sparas (View and manage metadata of files in Google Drive, Manage your Google Classroom classes)
 • Lägga till uppgifter som ”Sparade inlägg” i Google Classroom (Manage course work and grades for students in the Classroom classes you teach and view the course work and grades for classes you administer.)

Spara-funktionen är byggd med Javascript och varken hanterar eller lagrar någonting på IIS servrar. Istället sker allt i användarens webbläsare. IIS har inget register över användare av Digitala lektioner och därför behövs inget personuppgiftsbiträdesavtal mellan skolan och IIS. Hör gärna av er med frågor och synpunkter kring detta.

När du använder Digitala lektioners spara-funktioner sparar du ner lektionens innehåll och kan därefter fritt bearbeta och dela den på skolans lärplattform. Har du önskemål om att kunna spara i andra format? Kontakta oss via mejl.

6. Hur fungerar dela-funktionen på Digitala lektioner?

Om du klickar på dela-rutan kan du dela lektionen med kollegor eller andra via sociala medier.

7. Varför finns det ingen dela-funktion mot Microsoft Teams?

Vi har ännu inte hunnit implementera den funktionen men jobbar på integrationen mot Microsoft Teams och hoppas kunna lansera det under våren 2018. Om ni använder Microsoft Teams på din skola får du gärna mejla oss input till info@digitalalektioner.se.

8. Varför är Digitala lektioner gratis?

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en allmännyttig organisation som ansvarar för den svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu. I IIS urkund står det att IIS ska främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Syftet med lektionerna är att främja elevers digitala kompetens och stödja lärare i deras arbete.

9. Kan jag bidra med lektioner?

Vi tar tacksamt emot tips på lektioner och lektionsmaterial. Kontakta oss då via detta formulär.

10. Kan jag få information om när nya lektioner publiceras?

Ja, du kan fylla i din e-postadress för vårt nyhetsbrev om IIS Digitala lektioner här.

11. Varför finns det inte lektioner i alla ämnen?

Vi börjar med att lansera lektioner inom programmering för att ge ett stöd i lärarnas arbete med att introducera programmering.

12. Varför finns det bara lektioner för mellanstadiet?

Vi har börjat med att ta fram lektioner för mellanstadiet, men arbetar även för att ta fram lektioner som täcker förändringen av läroplanen för hela grundskolan.

13. Vad innebär ”test-version”?

Det innebär att detta är en första version av lektionerna. Dessa kommer att testas och utvärderas av både lärare och elever för att de ska bli så bra som möjligt för målgruppen. Efter genomförda förbättringar kommer vi att lansera den slutliga tjänsten. Vi tar tacksamt emot återkoppling från dig som lärare – testa gärna lektionerna tillsammans med dina elever och fyll i era synpunkter i det här formuläret.

14. Vad innebär det att Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs?

Allt material på Digitala lektioner är tillgängligt under en öppen och fri Creative Commons licens – Erkännande PåSammaVillkor 4.0, vilket innebär att du fritt får ladda ner, bearbeta och sprida materialet. Det enda du behöver göra om du väljer att sprida dina bearbetningar är att berätta att du använt material från IIS Digitala lektioner. Anledningen till att materialet på Digitala lektioner är öppet och fritt är för att alla elever i skolan ska få möjlighet att utveckla djupare digitala kunskaper.

15. Varför samlar vi in information om namn, skola, befattning och e-post när du registrerar dig för nyhetsbrev, eller ska lämna synpunkter?

Internetstiftelsen samlar in dessa uppgifter (namn, e-post, skola, befattning och ort) för att vi ska veta vilka kommuner som kommit i kontakt med Digitala lektioner. Användningen av tjänsten är gratis, och vi berättar gärna om när nyheter kommer, men för att vi ska kunna rikta vårt arbete med att sprida digital kompetens rätt, mot de som inte känner till Digitala lektioner, behöver vi veta vilka vi når.

16. Vad är digital kompetens?

IIS har i arbetet med digitala lektioner tagit avstamp i de fyra aspekter som Skolverket fram för digital kompetens. Skolverket menar att digital kompetens handlar om att (1) förstå hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. (2) Kunna använda och förstå digital teknik. (3) Kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt (4) kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. På digitala lektioner har som mål att ge möjligheter för alla elever att utveckla sin digitala kompetens i skolan.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss