IIS Digitala lektioner är ett fritt material för lärare.

Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne.

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss